Bạn đang xem: Bài 1 sgk toán 8 tập 1 trang 66

Xem video bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học này ở đây để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài 1: Tứ giác khác • Giải bài xích 1 trang 66 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x) làm việc hình 5,... • Giải bài 2 trang 66 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Góc kề bù cùng với một... • Giải bài 3 trang 67 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Ta call tứ... • Giải bài xích 4 trang 67 – SGK Toán lớp 8 tập 1 dựa vào cách vẽ các... • Giải bài xích 5 trang 67 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Đố em tìm kiếm thấy...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần nhiều - Hình học tập 8
bài bác trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 1: Tứ giác
• Giải bài bác 1 trang 66 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 2 trang 66 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 3 trang 67 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 4 trang 67 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 5 trang 67 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Các Bài Toán Về Tập Hợp Con Lớp 6, Chuyên Đề Toán Lớp 6: Bài Tập Hợp

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12