Cho biết nhị đại lượng (x) cùng (y) xác suất thuận với nhau và khi (x = 6) thì (y = 4).

Bạn đang xem: Bài 1 trang 53 sgk toán 7 tập 1

a) Tìm thông số tỉ lệ (k) của (y) đối với (x);

b) Hãy màn biểu diễn (y) theo (x);

c) Tính quý giá của (y) lúc (x = 9; x = 15).


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Nếu đại lượng (y) contact với đại lượng (x) theo công thức: (y = kx) (với (k) là hằng số khác (0)) thì ta nói (y) tỉ lệ thuận cùng với (x) theo thông số tỉ lệ (k.)

Vậy ước ao tìm hệ số tỉ lệ (k) ta mang (y: x).


Lời giải chi tiết

Hai đại lượng (x) với (y) xác suất thuận với nhau buộc phải ta có công thức tổng quát: (y = kx) (left( k e 0 ight)).

a) cùng với (x = 6), (y = 4) ta được (4 = k.6).

Suy ra (k = dfrac46 = dfrac23)

Vậy thông số tỉ lệ là (dfrac23)

b) với (k = dfrac23) ta được (y = dfrac23x).

c) từ bỏ (y = dfrac23x), ta có: 

+) cùng với (x = 9) thì (y =dfrac23.9= 6).

+) với (x = 15) thì (y =dfrac23.15= 10).

Xem thêm: Tải Game Tứ Quý Át - Tải Game Bài Tứ Quý Át

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.