(eginalign A &= 8dfrac27 - left( 3dfrac49 + 4dfrac27 ight) \ &= 8dfrac27 - 3dfrac49 - 4dfrac27 \ &= left( 8dfrac27 - 4dfrac27 ight) - 3dfrac49 \ &= 4 - 3dfrac49 \ &= 3dfrac99 - 3dfrac49 \ &= dfrac59 endalign)

(eginalign B &= left( 10dfrac29 + 2dfrac35 ight) - 6dfrac29 \ &= 10dfrac29 + 2dfrac35 - 6dfrac29 \ &= left( 10dfrac29 - 6dfrac29 ight) + 2dfrac35 \ &= 4 + 2dfrac35 \ &= 6dfrac35 endalign)
Bạn đang xem: Bài 100 sgk toán 6 tập 2

*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài 13: láo số. Số thập phân. Tỷ lệ - luyện tập trang 47 - luyện tập trang 48 khác • Giải bài bác 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những phân số sau... • Giải bài 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các hỗn số sau... • Giải bài bác 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 So sánh những phân... • Giải bài 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét (viết kết... • Giải bài xích 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Dùng phần trăm với ký... • Giải bài bác 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Khi cộng hai hỗn... • Giải bài 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý giá của biểu... • Giải bài bác 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tiến hành phép nhân... • Giải bài bác 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 bạn Hoàng làm cho phép... • Giải bài bác 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Khi phân tách một số... • Giải bài bác 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những phân số sau... • Giải bài xích 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các tỷ lệ sau... • Giải bài bác 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 xong các phép tính... • Giải bài 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac13... • Giải bài bác 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 xong xuôi các phép tính... • Giải bài xích 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính bằng hai cách:(a) ,,... • Giải bài 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng đặc thù các... • Giải bài bác 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 search số nghịch đảo... • Giải bài bác 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra những phép... • Giải bài bác 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra những phép... • Giải bài xích 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:((-3,2) ....
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 13: láo số. Số thập phân. Xác suất - rèn luyện trang 47 - luyện tập trang 48
• Giải bài 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Bậc 2 - Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc Hai

Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số