Tính giá trị của các biểu thức sau. Bài 100 trang 47 sgk toán 6 tập 2 – Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Tính giá trị của các biểu thức sau:

\(A = 8{2 \over 7} – \left( {3{4 \over 9} + 4{2 \over 7}} \right)\)

\(B = \left( {10{2 \over 9} + 2{3 \over 5}} \right) – 6{2 \over 9}\)

*

\(A = 8{2 \over 7} – \left( {3{4 \over 9} + 4{2 \over 7}} \right)\)Quảng cáo

\( = {{58} \over 7} – \left( {{{31} \over 9} + {{30} \over 7}} \right) = {{58 – 30} \over 7} – {{31} \over 9} = 4 – {{31} \over 9}\)

= \({{36 – 31} \over 9} = {5 \over 9}\)

\(B = \left( {10{2 \over 9} + 2{3 \over 5}} \right) – 6{2 \over 9}\)

\( = 10{2 \over 9} – 6{2 \over 9} + 2{3 \over 5} = 4 + 2{3 \over 5} = 6{3 \over 5}\)


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 99 trang 47 sgk Toán 6 tập 2, Khi cộng hai hỗn số 3 1/5 và 2 2/3, bạn Cường làm như sau:Bạn Cường đã tiến hành cộng hai hỗn số như thế
Bài tiếp theoBài 103 trang 47 sgk Toán 6 tập 2, Khi chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2.Ví dụ: 37 0,5 = 37 . 2 = 74;102: 0,5 = 102 . 2 = 204.Hãy
Danh sách bài tập
Bài 114 trang 50 sgk Toán 6 tập 2, Tính:
Bài 112 trang 49 sgk Toán 6 tập 2, Hãy kiểm tra các phép cộng sau đây rồi sử dụng kết quả của các...

Bạn đang xem: Bài 100 trang 47 sgk toán 6 tập 2


Bài 113 trang 50 sgk Toán 6 tập 2, Hãy kiểm tra các phép nhân sau đây rồi sử dụng kết quả của các...
Bài 109 trang 49 sgk Toán 6 tập 2, Tính bằng hai cách:
Bài 110 trang 49 Toán 6 tập 2, Áp dụng tính chất các phép tính và quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị...
Bài 111 trang 49 sgk Toán 6 tập 2, Tìm số nghịch đảo của các số sau:
Mục lục môn Toán 6


Xem đầy đủ: Toán 6


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 1, 2, 3 trang 121 Sinh 6: Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)
Bài 1, 2, 3 trang 121 SGK Sinh 6: Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo). Câu 1. Các cây sống...
Bài 15 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2: Bài tập – Chủ đề 15: So sánh phân số
Bài 15 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. Ta có: ({a over b} = {{ad} over {bd}};{c over d}...
Lý thuyết. Đoạn thẳng, 1.Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B....
1.Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B. 2.Khi đoạn hai đoạn...
Theo em, vì sao trên tờ lịch của chúng ta có ghi thêm ngày, tháng, năm âm lịch ?
Theo em, vì sao trên tờ lịch của chúng ta có ghi thêm ngày, tháng, năm âm lịch ?. Trên tờ lịch của chúng...

Xem thêm: Cách Chứng Minh Trung Tuyến Trong Tam Giác, Cách Chứng Minh Trung Tuyến


Bài 3.52 trang 76 Toán 6 Kết nối tri thức: Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng
Giải bài 3.52 trang 76 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống - Bài tập cuối chương 3Câu hỏi: Liệt...