Giải bài bác tập 1, 2 trang 22 VBT toán 4 bài bác 103 : Quy đồng mẫu mã số các phân số cùng với lời giải cụ thể và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài bác 1

Quy đồng chủng loại số hai phân số (theo mẫu):

Mẫu : (displaystyle 5 over 7) và (displaystyle1 over 4)

Ta tất cả : (displaystyle5 over 7 = 5 imes 4 over 7 imes 4 = 20 over 28 ;;) (displaystyle1 over 4 = 1 imes 7 over 4 imes 7 = 7 over 28.)

Vậy quy đồng chủng loại số của (displaystyle5 over 7) và (displaystyle1 over 4) được (displaystyle20 over 28) và (displaystyle7 over 28.)

a) (displaystyle 3 over 4) và (displaystyle3 over 5)

b) (displaystyle7 over 8) và (displaystyle 8 over 7)

c) (displaystyle9 over 5) và (displaystyle 7 over 12)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu số hai phân số hoàn toàn có thể làm như sau:

- mang tử số và chủng loại số của phân số đầu tiên nhân với mẫu mã số của phân số sản phẩm công nghệ hai.

Bạn đang xem: Bài 103 vở bài tập toán lớp 4

- rước tử số và chủng loại số của phân số sản phẩm công nghệ hai nhân với mẫu mã số của phân số thứ nhất.

Lời giải bỏ ra tiết:

Quy đồng mẫu mã số nhì phân số (theo mẫu)

a) Ta bao gồm : (displaystyle3 over 4 = 3 imes 5 over 4 imes 5 = 15 over 20 ;;) (displaystyle3 over 5 = 3 imes 4 over 5 imes 4 = 12 over 20.)

Vậy quy đồng mẫu mã số của (displaystyle3 over 4) và (displaystyle3 over 5) được (displaystyle15 over 20) và (displaystyle12 over 20.)

 

b) Ta có: (displaystyle7 over 8 = 7 imes 7 over 8 imes 7 = 49 over 56 ;;) (displaystyle 8 over 7 = 8 imes 8 over 7 imes 8 = 64 over 56.)

Vậy quy đồng chủng loại số của (displaystyle7 over 8) và (displaystyle8 over 7) được (displaystyle49 over 56) và (displaystyle64 over 56.)

 

c) Ta có: (displaystyle9 over 5 = 9 imes 12 over 5 imes 12 = 108 over 60 ;;) (displaystyle7 over 12 = 7 imes 5 over 12 imes 5 = 35 over 60.)

Vậy quy đồng chủng loại số của (displaystyle9 over 5) và (displaystyle7 over 12) được (displaystyle108 over 60) và (displaystyle35 over 60.)


bài xích 2

Quy đồng mẫu số các phân số (displaystyle 2 over 3) và (displaystyle5 over 12) (chọn (12) là mẫu mã số bình thường (MSC) nhằm quy đồng mẫu số hai phân số trên).

Phương pháp giải:

Chọn (12) là mẫu mã số chung. 

Ta bao gồm : (12:3=4), ta nhân cả tử số và mẫu số của phân số (displaystyle 2 over 3) với (4) và giữa nguyên phân số (displaystyle5 over 12).

Lời giải bỏ ra tiết:

 Chọn (12) là mẫu số chung.

Ta có: (displaystyle2 over 3 = 2 imes 4 over 3 imes 4 = 8 over 12).

Xem thêm: Bác Sĩ Chuyên Khoa Thần Kinh Giỏi Ở Đà Nẵng, Bác Sĩ Tâm Thần Đà Nẵng

Giữ nguyên phân số (displaystyle5 over 12).

Vậy quy đồng chủng loại số của (displaystyle2 over 3) và (displaystyle5 over 12) được (displaystyle8 over 12) và (displaystyle5 over 12.)