Giải bài bác 104 : Ôn tập về những phép tính với phân số (tiếp theo) phần hoạt động thực hành trang 106, 107 sách VNEN toán lớp 4 với giải thuật dễ hiểu


Câu 1

Chơi trò nghịch “Ai nhanh, ai đúng ?”

a) Tính: (dfrac12 imes dfrac23 imes dfrac34 imes dfrac45) b) Tính : (dfrac43:dfrac54:dfrac65:dfrac76)

c) Tìm các cặp chỉ khoảng thời gian bằng nhau:

*

Phương pháp giải:

a) Để nhân các phân số ta rất có thể nhân những tử số với nhau, nhân các mẫu số cùng với nhau.

Bạn đang xem: Bài 104 ôn tập về các phép tính

b) Để phân tách hai phân số ta mang phân số thứ nhất nhân với phân số trang bị hai đảo ngược.

c) Ta có 1 giờ = 60 phút bắt buộc để đổi một số trong những từ đơn vị giờ thanh lịch phút ta lấy 60 nhân với số đó.

Lời giải đưa ra tiết:

*

c) Ta nối như sau :

*

Câu 2

Phân số đầu tiên là (dfrac45) , phân số lắp thêm hai là (dfrac27). Hãy tính tổng, hiệu, tích, yêu mến của phân số thứ nhất và phân số lắp thêm hai.

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc :

- Muốn cộng (hoặc trừ) nhị phân số khác chủng loại số ta quy đồng chủng loại số nhì phân số rồi cùng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng mẫu mã số.

- ý muốn nhân nhì phân số ta đem tử số nhân cùng với tử số, mẫu số nhân với mẫu mã số.

- ao ước chia nhị phân số ta mang phân số thứ nhất nhân cùng với phân số lắp thêm hai hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

• Tổng : (dfrac45 + dfrac27 = dfrac2835 + dfrac1035 = dfrac3835.)

• Hiệu : (dfrac45 - dfrac27 = dfrac2835 - dfrac1035 = dfrac1835.)

• Tích : (dfrac45 imes dfrac27 = dfrac4 imes 25 imes 7 = dfrac835.)

• yêu đương : (dfrac45:dfrac27 = dfrac45 imes dfrac72 = dfrac2810 = dfrac145.)

Câu 3

Điền số tương thích vào ô trống :

*

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức: 

a) Số bị trừ = Hiệu + Số trừ ; Số trừ = Số bị trừ – Hiệu ; Hiệu = Số bị trừ – Số trừ.

b) Tích = quá số × thừa số ; quá số = Tích : vượt số đã biết.

Lời giải đưa ra tiết:

Ta bao gồm :

*

Vậy ta có bảng hiệu quả như sau :

*

Câu 4

Tính bằng hai phương pháp :

(a),,left( dfrac611 + dfrac511 ight) imes dfrac37) (b),,dfrac35 imes dfrac79 + dfrac35 imes dfrac29)

(c),,left( dfrac67 - dfrac47 ight):dfrac25) (d),,dfrac815:dfrac211 + dfrac715:dfrac211)

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức :

((a + b) × c = a × c + b × c ;) ((a – b) × c = a × c – b × c ;)

((a + b) : c = a : c +b : c ;) ((a – b): c = a : c – b : c.)

Lời giải chi tiết:

a) (left( dfrac611 + dfrac511 ight) imes dfrac37)

Cách 1: (left( dfrac611 + dfrac511 ight) imes dfrac37 = dfrac1111 imes dfrac37)( = 1 imes dfrac37 = dfrac37.)

Cách 2 : (left( dfrac611 + dfrac511 ight) imes dfrac37 = dfrac611 imes dfrac37 + dfrac511 imes dfrac37)( = dfrac1877 + dfrac1577 = dfrac3377 = dfrac37.)

b) (dfrac35 imes dfrac79 + dfrac35 imes dfrac29)

Cách 1 : (dfrac35 imes dfrac79 + dfrac35 imes dfrac29 = dfrac2145 + dfrac645)( = dfrac2745 = dfrac35.)

Cách 2 : (dfrac35 imes dfrac79 + dfrac35 imes dfrac29 = dfrac35 imes left( dfrac79 + dfrac29 ight))( = dfrac35 imes dfrac99 = dfrac35 imes 1 = dfrac35.)

c) (left( dfrac67 - dfrac47 ight):dfrac25)

Cách 1: (left( dfrac67 - dfrac47 ight):dfrac25 = dfrac27 imes dfrac52)( = dfrac1014 = dfrac57.)

Cách 2 : (left( dfrac67 - dfrac47 ight):dfrac25 = dfrac67:dfrac25 - dfrac47:dfrac25)( = dfrac67 imes dfrac52 - dfrac47 imes dfrac52 = dfrac3014 - dfrac2014)( = dfrac1014 = dfrac57.)

d) (dfrac815:dfrac211 + dfrac715:dfrac211)

Cách 1: (dfrac815:dfrac211 + dfrac715:dfrac211)( = dfrac815 imes dfrac112 + dfrac715 imes dfrac112)( = dfrac8830 + dfrac7730 = dfrac16530 = dfrac112.)

Cách 2 : (dfrac815:dfrac211 + dfrac715:dfrac211 = left( dfrac815 + dfrac715 ight):dfrac211)( = dfrac1515 imes dfrac112 = 1 imes dfrac112 = dfrac112.)

Câu 5

Tính : 

(a),,dfrac23 imes dfrac34 imes dfrac45:dfrac15) (b),,dfrac25 imes dfrac34 imes dfrac56:dfrac34)

Phương pháp giải:

- Để nhân các phân số ta rất có thể nhân những tử số với nhau, nhân những mẫu số với nhau.

- Để chia hai phân số ta đem phân số trước tiên nhân với phân số đồ vật hai hòn đảo ngược. 

Lời giải đưa ra tiết:

*

Câu 6

Một tấm vải lâu năm 20m. Đã may áo quần hết (dfrac45) tấm vải đó. Số vải sót lại đem may những túi, mỗi túi hết (dfrac23m.) . Hỏi may được toàn bộ bao nhiêu cái túi bởi vậy ?

Phương pháp giải:

- tra cứu số vải đã may xống áo ta rước 20m nhân với (dfrac45).

- tìm kiếm số vải còn sót lại ta mang độ dài tấm vải thuở đầu trừ đi số vải đang may quần áo.

- tìm số túi may được ta lấy số vải sót lại chia đến số vải nhằm may một chiếc túi.

Lời giải chi tiết:

May áo xống hết số mét vải vóc là :

(20 imes dfrac45 = dfrac805 = 16left( m ight))

Sau khi may quần áo, tấm vải vóc còn số mét là :

(20 – 16 = 4 (m))

May được tất cả số dòng túi là :

(4:dfrac23 = 6) (cái)

Đáp số: (6) mẫu túi.

Câu 7

Người ta cho 1 vòi nước tung vào bể chưa xuất hiện nước, từng giờ rã được (dfrac25) bể.

a) Hỏi sau hai giờ vòi nước kia chảy được mấy phần bể ?

b) trường hợp đã dùng hết một lượng nước bằng (dfrac34)bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ? 

Phương pháp giải:

- Tính số nước tung vào bể sau 2 giờ ta mang số nước chảy vào bể sau 1 tiếng nhân với 2.

Xem thêm: Bất Phương Trình Bậc Nhất Vô Nghiệm Khi Nào ? Công Thức Và Bài Tập Mẫu

- Tính số nước còn sót lại ta đem số nước rã vào bể trong 2 tiếng đồng hồ trừ đi số nước đã dùng.