Một cửa hàng có tía tấm vải dài tổng cộng (108, m.) sau khi bán đi (dfrac12) tấm vật dụng nhất, (dfrac23) tấm sản phẩm hai và (dfrac34) tấm thứ ba thì số mét vải còn sót lại ở bố tấm bởi nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải thời gian đầu?
Bạn đang xem: Bài 104 trang 50 sgk toán 7 tập 1

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Sử dụng đặc thù của hàng tỉ số cân nhau (dfracxa = dfracyb = dfraczc = dfracx + y + za + b + c)


Lời giải đưa ra tiết

Gọi (x, y, z ;(m)) lần lượt là chiều nhiều năm của bố tấm vải ban đầu ((0

*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp sau
*Báo lỗi - Góp ý


Xem thêm: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bậc 4 Thành Nhân Tử, Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bậc 4