(left| a ight| = left{ eginarrayla,,khi,,a ge 0\ - a,,khi,,a endarray ight.)
Bạn đang xem: Bài 105 trang 97 sgk toán 6 tập 1

Lời giải đưa ra tiết

+) cùng với (a=42;b=-3) thì (a:b=42:(-3)=-14)

+) cùng với (b=-5;a:b=5) thì (a=5.b=5.(-5)=-25)

+) Với (a=2;a:b=-1) thì (b=a:(-1)=2:(-1)=-2)

+) Với (b=|-13|=13;a=-26) thì (a:b=(-26):13=-2)

+) Với (a=0;b=7) thì (a:b=0:7=0)

+) Với (a=9;b=-1) thì (a:b=9:(-1)=-9)

Ta có bảng sau:

a

42

-25 

2

-26

0

9

b

-3

-5

-2

 (left | -13 ight |)

7

-1

a : b

-14

5

-1

-2

0

-9

 

hijadobravoda.com


*
chia sẻ
*
Bình luận

Bài tiếp theo

*


Bài 106 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 106 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Bao gồm hai số nguyên a, b không giống nhau nào mà

Đề soát sổ 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6


Báo lỗi - Góp ý
×Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


Gửi góp ýHủy bỏ
*
Đề thi học kì 1 tiên tiến nhất có lời giải
Đề thi học kì 2 mới nhất có lời giải


Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Mệnh Đề Quan Hệ Cơ Bản Đến Nâng Cao Có Đáp Án

×Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện hijadobravoda.com.Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?