Giải câu 1, 2,3, 4 trang 26 bài bác 107 Vở bài xích tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Viết thành phép nhân với ghi công dụng . Câu 1, 2,3, 4 trang 26 Vở bài xích tập (VBT) Toán 3 tập 2 – bài xích 107. Luyện tập

1. Viết thành phép nhân và ghi công dụng :

a. 3217 + 3217 = 3217 ⨯ ….. = …..

Bạn đang xem: Bài 107 luyện tập trang 26

b. 1082 + 1082 + 1082 = ……… = ………

c. 1109 + 1109 + 1109 + 1109 = ……… = ………

2. Số ?

Số bị chia

612

 

 

 

Số chia

3

3

4

6

Thương

 

204

1502

1091

3. Có 3 xe cộ chở xăng, từng xe chở 1125l xăng. Bạn ta đang đổ 1280l xăng trên những xe đó vào một trong những bồn xăng. Hỏi trên cả 3 xe cộ đó sót lại bao nhiêu lít xăng ?

4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Số đang cho

123

1023

1203

1230

Thêm 4 solo vị

127

 

 

 

Gấp 4 lần

492

 

 

 

1.

a. 3217 + 3217 = 3217 ⨯ 2 = 6434

b. 1082 + 1082 + 1082 = 1082 ⨯ 3 = 3246

c. 1109 + 1109 + 1109 + 1109 = 1109 ⨯ 4 = 4436Quảng cáo

2. Số ?

Số bị chia

612

612

6008

6546

Số chia

3

3

4

6

Thương

204

204

1502

1091

3. Cầm tắt

*

Số lít xăng gồm trong 3 xe cộ là :

1125 ⨯ 3 = 3375 (lít)

Số lít xăng còn sót lại trên 3 xe là :

3375 – 1280 = 2095 (lít)

Đáp số : 2095 lít.

4.

Số sẽ cho

123

1023

1203

1230

Thêm 4 đơn vị

127

1027

1207

1234

Gấp 4 lần

492

4092

4812

4920


Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 1, 2,3, 4 trang 25 VBT Toán 3 tập 2: bài xích 106 Nhân số bao gồm bốn chữ số với số bao gồm một chữ số
Bài tiếp theoCâu 1, 2,3, 4 trang 27 Vở bài xích tập Toán 3 tập 2: bài 108 Nhân số bao gồm bốn chữ số với số bao gồm một chữ số (tiếp theo)
Mục lục môn Toán 3 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 3


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 97 Vở bài tập Toán 3 tập 2: bài xích 167 luyện tập chung
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 97 bài bác 167 Vở bài xích tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Viết các số...
Ngữ pháp – Unit 12 This is my house, 1. Mạo từ biến động (Indefinite articles): a/ an Định nghĩa: a/ an có thể...
Unit 12: This is my house - Đây là nhà của tôi - Ngữ pháp - Unit 12 This is my house. 1. Mạo...
Bài 1,2,3,4 huyết 169 trang 176 sgk Toán 3: Ôn tập về giải Toán
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 huyết 169 trang 176 sgk Toán 3: Ôn tập về giải toán. Bài xích 1. Nhì năm...
Bài 1,2,3,4 ngày tiết 128 trang 138 sgk Toán 3: rèn luyện trang 138 SGK Toán lớp 3
Bài 1, bài bác 2, bài 3, bài bác 4 máu 128 trang 138 sgk Toán 3: luyện tập trang 138 SGK Toán lớp 3. Bài...

Xem thêm: Son Kem Black Rouge Màu A12, Cách Đánh Son Black Rouge Màu A12 Chuẩn Nhất


Câu 1, 2, 3, 4 trang 57 VBT Toán 3 tập 2: bài xích 132 So sánh những số vào phạm vi 100 000
Bài 132. So sánh các số trong phạm vi 100 000 - Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 57 bài bác 132 Vở bài...