Giải bài xích 107 : Ôn tập về hình học phần hoạt động thực hành trang 112, 113 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu


Câu 1

Chơi tròn nghịch “Nhận dạng hình” :

Mỗi bạn trong nhóm nhấn một thẻ, bên trên thẻ có một hình vẽ trong các số đó có các đường thẳng tuy vậy song hoặc góc vuông. Từng các bạn ghi kết quả, chúng ta nhận xét.

Bạn đang xem: Bài 107 ôn tập về hình học lớp 4

Ví dụ : 

*

Phương pháp giải:

Quan gần kề kĩ hình vẽ trên thẻ rồi tìm các đường trực tiếp vuông góc, những đường thẳng tuy vậy song hoặc góc vuông gồm trong mẫu vẽ đó.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ví dụ với hình vẽ đã đến ta có nhận xét :

- Cạnh AB song song với cạnh DC.

- Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD ; cạnh domain authority vuông góc cùng với cạnh DC.

- gồm 2 góc vuông là góc BAD với góc ADC.

*


Câu 2

Hãy chỉ ra các cặp đoạn thẳng tuy nhiên song và những góc vuông trong mỗi hình sau:

*

Phương pháp giải:

Quan gần kề hình vẽ để tìm những góc vuông, các cạnh tuy vậy song với nhau.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Hình 1 gồm :

• những cặp đoạn thẳng tuy vậy song là : AB và DH, AB và HC, AB với DC, AD với BH, AH với BC.

• các góc vuông là : góc A, góc B, góc H, góc D.

b) Hình 2 gồm :

• những cặp đoạn thẳng song song là : BC và ED.

• những góc vuông là : góc C, góc D, góc G.


Câu 3

Tính chu vi và ăn diện tích của từng hình ở tiếp sau đây :

*

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức :

- Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2.

- Diện tích hình chữ nhật = chiều nhiều năm x chiều rộng.

- Chu vi hình vuông = cạnh x 4.

- Diện tích hình vuông = cạnh x cạnh.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Chu vi hình vuông là :

3 × 4 = 12 (cm)

Diện tích hình vuông là :

3 × 3 = 9 (m2)

Đáp số : Chu vi : 12m ;

diện tích s : 9m2.

b) Chu vi hình chữ nhật là :

(15 + 7) × 2 = 44 (dm)

 Diện tích hình chữ nhật là :

15 × 7 = 105 (dm2)

Đáp số : Chu vi : 44dm ;

diện tích : 105dm2.


Câu 4

Trả lời thắc mắc :

Có từng nào hình bình hành vào hình mặt ?

*

Phương pháp giải:

Quan gần cạnh kĩ hình vẽ đã đến rồi liệt kê những hình bình hành bao gồm trong hình vẽ đó.

Lời giải bỏ ra tiết:

Hình bên trên có toàn bộ 9 hình bình hành, đó là :

- Hhình 1 ; hình 2 ; hình 3 ; hình 4;

- Hình tạo bởi hình 1 với hình 2; hình tạo do hình 2 với hình 3

- Hình tạo bởi vì hình 3 và hình 4 ; hình tạo vì hình 1 cùng hình 4

- Hình tạo do hình 1, hình 2, hình 3 cùng hình 4.

*


Câu 5

Tính diện tích s hình bình hành ABCD và ăn mặc tích hình bình hành AEGH, biết AB = 15cm, GC = 9cm, AH = 7cm.

*

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình bình hành ta mang độ lâu năm đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Lời giải bỏ ra tiết:

Diện tích hình bình hành ABCD là :

15 × 7 = 105 (cm2)

Vì ABCD là hình bình hành phải AB = CD = 15cm.

Chiều nhiều năm cạnh DG là :

15 – 9 = 6 (cm)

Diện tích hình bình hành AEGD là :

6 × 7 = 42 (cm2)

Đáp số : Hình bình hành ABCD : 105 cm2 ;

Hình bình hành AEGD : 42 cm2.


Câu 6

a) Vẽ hình chữ nhật gồm chiều dài 5cm và chiều rộng lớn 3cm.

b) Tính chu vi và ăn diện tích của hình chữ nhật em vừa vẽ được.

Phương pháp giải:

- Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2.

- diện tích hình chữ nhật = chiều lâu năm x chiều rộng.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Vẽ hình chữ nhật theo công việc sau:

Vẽ đoạn thẳng DC = 5cm.

Vẽ đoạn thẳng vuông góc với DC trên D, trê tuyến phố thẳng đó mang đoạn thẳng da = 3cm.

Vẽ mặt đường thẳng vuông góc với DC trên C. Trên đường thẳng đó đem đoạn thẳng CB = 3cm.

Nối A và B ta được hình chữ nhật ABCD gồm chiều lâu năm 5cm, chiều rộng 3cm.

*

b) Chu vi của hình chữ nhật là :

(5 + 3) × 2 = 16 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

5 × 3 = 15 (cm2)

Đáp số : Chu vi : 16cm ;

diện tích : 15cm2.


Câu 7

Để lát một phòng học hình chữ nhật có chiều nhiều năm 8m với chiều rộng 6m, bạn ta dùng các loại gạch men hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi cần từng nào viên gạch nhằm lát kính nền phòng học tập đó, biết rằng phần mạch xi măng không đáng kể ?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích s phòng học hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân cùng với chiều rộng, sau đó đổi diện tích sang đơn vị đo là đề-xi-mét vuông.

- Tính diện tích s viên gạch men ta lấy cạnh nhân với cạnh.

- Tính số viên gạch đề xuất dùng ta lấy diện tích phòng học (với đơn vị chức năng đo là đề-xi-mét vuông) phân tách cho diện tích s một viên gạch.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Phòng học tập hình chữ nhật

Chiều dài: 8m

Chiều rộng: 6m

Viên gạch hình vuông cạnh 40 cm

Lát nền: ... Viên gach?

Bài giải

Diện tích của một viên gạch hình vuông vắn là : 

40 × 40 = 1600 (cm2)

1600cm2 = 16dm2

Diện tích của nhà học hình chữ nhật :

8 × 6 = 48 (m2)

48m2 = 4800dm2

Để lát kính nền phòng học đó nên số viên gạch là :

4800 : 16 = 300 (viên gạch)

Đáp số: 300 viên gạch.

Xem thêm: Cấu Trúc Đề Thi Thpt Quốc Gia 2020 Sẽ Thế Nào Khi Không Có Đề Thi Tham Khảo

 hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 42 phiếu
Bài tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.