\( \displaystyle 1{3 \over 4} + 3{5 \over 9} = { \ldots \over 4} + { \ldots \over 9} \)\(\displaystyle = {{63} \over {36}} + { \ldots \over {36}} = { \ldots \over {36}} = \ldots \)

Cách 2: 

\( \displaystyle 1{3 \over 4} + 3{5 \over 9} = 1{ \ldots \over {36}} + 3{ \ldots \over {36}} \)\(\displaystyle = 4{ \ldots \over {36}} = 5{ \ldots \over {36}}\)

b) Tính hiệu: \( \displaystyle 3{5 \over 6} - 1{9 \over {10}}\)

Cách 1: 

\( \displaystyle 3{5 \over 6} - 1{9 \over {10}} = {{23} \over 6} - { \ldots \over \ldots } = {{...} \over {30}} - {{...} \over {30}} \)\( \displaystyle = {{58} \over {30}} = \ldots \)

Cách 2:

\( \displaystyle 3{5 \over 6} - 1{9 \over {10}} = 3{{25} \over {30}} - 1{{27} \over {30}} \)\( \displaystyle = 2{{55} \over {30}} - 1{ \ldots \over {30}} \)

\( \displaystyle = \ldots {{...} \over {...}} = 1{ \ldots \over {15}}\) 
Bạn đang xem: Bài 108 trang 48 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Toán lớp 6: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm


Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm


Toán lớp 6: Phép cộng phân số. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số


Toán lớp 6: Phép nhân phân số - Tính chất cơ bản của phép nhân phân số


Toán lớp 6: So sánh phân số


Toán lớp 6: Tia phân giác của một góc


Toán 6: Quy đồng mẫu nhiều phân số


Tải sách tham khảo


*

Sách giáo khoa toán 6 tập 1,2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)


Tải về· 35,9K
*

Sách giáo khoa toán 6 tập 1,2 (Chân trời sáng tạo)


Tải về· 31,3K
*

Nâng cao và phát triển toán 6 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 20K
*

Trọn bộ sách giáo khoa toán 6 tập 1,2


Tải về· 19,6K
*

100 đề luyện thi học sinh giỏi môn toán lớp 6 có đáp án


Tải về· 17K

Toán nâng cao và các chuyên đề toán 6


Tải về· 16,9K

Bài Tập Toán 6 Tập 1


Tải về· 16K

Bài Tập Toán 6 Tập 2


Tải về· 13,7K

Bài giải liên quan


Lý thuyết hỗn số, số thập phân, phần trăm
Bài 94 trang 46 SGK Toán 6 tập 2
Bài 95 trang 46 SGK Toán 6 tập 2
Bài 96 trang 46 SGK Toán 6 tập 2
Bài 97 trang 46 SGK Toán 6 tập 2
Bài 98 trang 46 SGK Toán 6 tập 2
Bài 99 trang 47 SGK Toán 6 tập 2
Bài 100 trang 47 SGK Toán 6 tập 2
Bài 101 trang 47 SGK Toán 6 tập 2
Bài 102 trang 47 SGK Toán 6 tập 2
Bài 103 trang 47 SGK Toán 6 tập 2
Bài 104 trang 47 SGK Toán 6 tập 2
Bài 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2
Bài 106 trang 48 SGK Toán 6 tập 2
Bài 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2
Bài 108 trang 48 SGK Toán 6 tập 2
Bài 109 trang 49 SGK Toán 6 tập 2
Bài 110 trang 49 SGK Toán 6 tập 2
Bài 111 trang 49 SGK Toán 6 tập 2
Bài 112 trang 49 SGK Toán 6 tập 2
Bài 113 trang 50 SGK Toán 6 tập 2
Bài 114 trang 50 SGK Toán 6 tập 2
Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 2
Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 45 SGK Toán 6 Tập 2
Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 46 SGK Toán 6 Tập 2

Bài học liên quan


Bài 1. Mở rộng khái niệm về phân số
Bài 2. Phân số bằng nhau
Bài 3. Tính chất cơ bản của phân số
Bài 4. Rút gọn phân số
Bài 5. Quy đồng mẫu số nhiều phân số
Bài 6. So sánh phân số
Bài 7. Phép cộng phân số
Bài 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Bài 9. Phép trừ phân số
Bài 10. Phép nhân phân số
Bài 11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Bài 12. Phép chia phân số
Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Bài 14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Bài 15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Bài 16. Tìm tỉ số của hai số
Bài 17. Biểu đồ phần trăm
Ôn tập chương III: Phân số
Ôn tập cuối năm phần Số học - Toán học 6
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đại số 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đại số 6

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Giá Net La Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Giá Gross Và Giá Net Là Gì?

Từ khóa