Bài 11. Cho hai tuyến phố tròn đều bằng nhau (O) và (O') cắt nhau tại hai điểm A và B. Bài bác 11 trang 72 sgk Toán lớp 9 tập 2 – bài bác 2. Liên hệ giữa cung với dây

Bài 11. Cho hai tuyến phố tròn bằng nhau ((O)) với ((O’)) giảm nhau tại hai điểm (A) với (B). Kẻ các đường kính (AOC, AO’D). Hotline (E) là giao điểm lắp thêm hai của (AC) với đường tròn ((O’)).

Bạn đang xem: Bài 11 trang 72 sgk toán 9 tập 2

a) So sánh các cung nhỏ dại (overparenBC, overparenBD).

b) chứng tỏ rằng (B) là điểm ở vị trí chính giữa của cung (overparenEBD) ( tức điểm (B) chia cung (overparenEBD) thành hai cung bởi nhau: (overparenBE) = (overparenBD) ).

Hướng dẫn giải:

a) Nối (C) đến (D).

Ta có 2 đường tròn cân nhau (=> AC = AD)

(=> ∆ ACD) cân nặng tại (A)

Lại có (widehatABC = 90^0); do gồm (OB = OC = OA = R) ( đặc thù trung tuyến ứng với cạnh huyền )

tương tự như có (widehatABD = 90^0)

(=> widehatABC + widehatABD = 180^0) truyền bá - Advertisements


(=> C; B; D) trực tiếp hàng cùng (AB ot CD)

(=> BC = BD)

=> (overparenBC) = (overparenBD)

*

b) Nối (E) cho (D); từ (B) hạ (BH ot ED) Ta tất cả góc (widehatDEA = 90^0) ( minh chứng tương trường đoản cú theo (a) )

(=> bh // EC)

Mà theo (a) ta bao gồm (BE = BD)

(=> BH) là mặt đường trung bình tam giác (CDE)

(=> HE = HD) nhưng (BH ot ED => B) là điểm ở chính giữa (overparenEBD)


Bài trướcBài 14 trang 64 – Sách giáo khoa Toán 8 tập 2, bài bác 14. Cho bố đoạn thẳng bao gồm độ lâu năm là m,n,p( cùng đơn vị đo).
Bài tiếp theoLý thuyết. đặc thù đường phân giác của tam giác, Lý thuyết. Tính chất đường phân giác của tam giác
Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo - Advertisements


Danh sách bài tập
Câu hỏi 2 bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2 : coi hình 11
Câu hỏi 1 bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2 : Hãy chứng tỏ định lý trên.
Bài 14 trang 72 Toán lớp 9 tập 2, bài 14Chứng minh rằng 2 lần bán kính đi qua điểm vị trí trung tâm của một cung thì...
Bài 13 trang 72 sgk Toán 9 tập 2, bài bác 13. Chứng minh rằng vào một đường tròn, nhì cung bị khuất giữa hai...
Bài 12 trang 72 sgk Toán lớp 9 tập 2, bài bác 12. Mang đến tam giác ABC
Bài 10 trang 71 sgk Toán 9 tập 2, bài xích 10.Vẽ con đường tròn trung khu O bán kinh R = 2 cm.

Mục lục môn Toán 9


PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Xem đầy đủ: Toán 9


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Luyện tập
Câu 79 trang 170 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: mang lại đường tròn (O ; R), điểm A nằm bên ngoài đường tròn...
mang lại đường tròn (O ; R), điểm A nằm phía bên ngoài đường tròn (R bài bác 5 trang 17 Tài liệu dạy – học trang bị lí 9 tập 1: lựa chọn B.
bài 5 trang 17 Tài liệu dạy dỗ – học đồ dùng lí 9 tập 1. D. Điện trở R của dây cũng tăng cấp đôi.....
Bài 17 trang 50 Tài liệu dạy dỗ – học Toán 9 tập 2: chưng Hoàng dự tính trồng một thảm cỏ trong vườn cửa nhà....
rèn luyện – chủ thể 5: Phương trình bậc nhị - bài 17 trang 50 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2....
Đảng đang kịp thời gồm những biến hóa gì trong lãnh đạo để phong trào cách mạng việt nam có đk phát triển...
Đảng đã kịp thời có những biến đổi gì trong lãnh đạo để phong trào cách mạng vn có điều kiện phát triển...
Bài tập 3 trang 93 Sách bài bác tập (SBT) lịch sử dân tộc 9: Hãy nối ô 2 bên với các ô trung tâm sao cho...

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 11 Trang 103, Giải Bài 1 Trang 103


Hãy nối ô phía 2 bên với các ô ngơi nghỉ giữa làm thế nào cho phản ánh đúng ngôn từ lịch sử. Bài bác tập 3 trang...