Giải bài bác 110 trang 49 SGK Toán 6 tập 2. Áp dụng đặc thù các phép tính cùng quy tắc dấu ngoặc để tính giá chỉ trị những biểu thức sau:
Bạn đang xem: Bài 110 trang 49 sgk toán 6 tập 2

Đề bài

Áp dụng tính chất các phép tính cùng quy tắc vết ngoặc để tính giá chỉ trị những biểu thức sau:

(displaystyle A = 113 over 13 - left( 24 over 7 + 53 over 13 ight))

(displaystyle B = left( 64 over 9 + 37 over 11 ight) - 44 over 9)

(displaystyle C = - 5 over 7.2 over 11 + - 5 over 7.9 over 11 + 15 over 7)

(displaystyle D = 0,7.22 over 3.20.0,375.5 over 28)

(displaystyle E = left( - 6,17 + 35 over 9 - 236 over 97 ight).left( 1 over 3 - 0,25 - 1 over 12 ight))


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Sử dụng đặc điểm giao hoán, đặc điểm kết hợp, đặc điểm phân phối của phép nhân với phép cộng để thống kê giám sát hợp lý những phép tính.


Lời giải đưa ra tiết

( displaystyle A = 113 over 13 - left( 24 over 7 + 53 over 13 ight) ) 

( displaystyle = 113 over 13 - 24 over 7 -53 over 13 )

( displaystyle = left( 113 over 13 - 53 over 13 ight) - 24 over 7) 

( displaystyle = 6 - 24 over 7 = 6 - 18 over 7)( displaystyle = 24 over 7 = 33 over 7)

( displaystyle B = left( 64 over 9 + 37 over 11 ight) - 44 over 9 )

( displaystyle = 64 over 9 + 37 over 11 - 44 over 9 )

( displaystyle = left( 64 over 9 - 44 over 9 ight) + 37 over 11)

( displaystyle = 2 + 40 over 11 = 62 over 11 )( displaystyle = 57 over 11)

( displaystyle C = - 5 over 7.2 over 11 + - 5 over 7.9 over 11 + 15 over 7 )( displaystyle = - 5 over 7left( 2 over 11 + 9 over 11 ight) + 15 over 7)

( displaystyle = - 5 over 7 .1+ 15 over 7 = - 5 over 7 + 12 over 7 )( displaystyle = 7 over 7 = 1)

( displaystyle D = 0,7.22 over 3.20.0,375.5 over 28 )( displaystyle = 7 over 10.8 over 3.20.375 over 1000.5 over 28 ) ( = dfrac710.dfrac83.20.dfrac38.dfrac528)

( = left(dfrac710.dfrac528 ight).left(dfrac83.dfrac38 ight).20)( = dfrac18.1.20)

( displaystyle = 20 over 8 = 5 over 2)

( displaystyle E = left( - 6,17 + 35 over 9 - 236 over 97 ight).left( 1 over 3 - 0,25 - 1 over 12 ight))

Vì: ( displaystyle 1 over 3 - 0,25 - 1 over 12 = 1 over 3 - 1 over 4 - 1 over 12 )( displaystyle = 4 - 3 - 1 over 12 = 0)

Trong tích E tất cả một vượt số bằng 0 phải (E = 0.)
Xem thêm: Công Thức Tính Lực Tác Dụng Lên Vật Lý Lớp 10, Công Thức Tính Lực Tác Dụng Lên Vật

Mẹo tìm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 110 trang 49 SGK Toán 6 tập 2 hijadobravoda.com"