(displaystyle left( – 3,2 ight). – 15 over 64 + left( 0,8 – 24 over 15 ight):32 over 3.)
Bạn đang xem: Bài 114 trang 50 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải – Xem chi tiết

*


Ta đưa hỗn số và số thập phân về dạng phân số.

Tính toán vào ngoặc trước, rồi triển khai đến nhân, chia và sau cùng là cùng trừ. 


Lời giải chi tiết

( displaystyle left( – 3,2 ight). – 15 over 64 + left( 0,8 – 24 over 15 ight):32 over 3.)

( displaystyle = – 32 over 10. – 15 over 64 + left( 8 over 10 – 34 over 15 ight):11 over 3)

(eginarrayl = dfrac – 32.left( – 15 ight)10.64 + left( dfrac45 – dfrac3415 ight):dfrac113\ = dfracleft( – 1 ight).left( – 3 ight)2.2 + left( dfrac1215 – dfrac3415 ight):dfrac113\ = dfrac34 + dfrac – 2215:dfrac113\ = dfrac34 + dfrac – 2215.dfrac311\ = dfrac34 + dfracleft( – 22 ight).315.11\ = dfrac34 + dfracleft( – 2 ight).15.1\ = dfrac34 + dfrac – 25\ = dfrac1520 + dfrac – 820 = dfrac15 + left( – 8 ight)20\ = dfrac720endarray) 

THPT Thu Xà


*
hijadobravoda.com27 mon Bảy, 2022
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest giới thiệu via email Print
*

hijadobravoda.com


Related Articles


*

Bài 1, 2, 3, 4 trang 94 SGK Toán 3


13 mon Sáu, 2022
*

Bài 154 trang 59 SGK Toán 6 tập 1


22 tháng Bảy, 2022
*

Hoạt hễ 2 trang 10 Tài liệu dạy dỗ – học toán 6 tập 2


2 tuần ago
*

Bài 83 : Hình vuông


8 tháng Sáu, 2022
*

Bài 1 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


2 ngày ago
*

Bài 81 trang 91 SGK Toán 6 tập 1


24 mon Bảy, 2022
Hỏi đáp

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường yêu cầu được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình chăm nom này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.


Bài nổi bật
Bài cùng danh mục
Categories
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Back to đứng đầu button
Close
Tìm kiếm cho:
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Bài mới
Close
Search for
Close
Log In
Forget?


Xem thêm: Bi Quan Trong Cuộc Sống - Dấu Hiệu Để Nhận Biết Người Sống Bi Quan!

Remember meLog In