a) ( displaystyle 2 over 3) của 8,7 ; b) ( displaystyle 2 over 7) của ( displaystyle -11 over 6) ;

c) ( displaystyle 21 over 3) của 5,1 ; d) ( displaystyle 27 over 11) của ( displaystyle 63 over 5). 
Bạn đang xem: Bài 115 trang 51 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Muốn tìm (dfracmn) của số b cho trước, ta tính (b.dfracmn), (left( m,n in N,n e 0 ight)) 


Lời giải chi tiết

a) ( displaystyle 2 over 3) của 8, 7 là: 

( displaystyle 2 over 3.8,7 = 2 over 3.87 over 10 = 58 over 10 = 5,8)

b) ( displaystyle 2 over 7) của ( displaystyle -11 over 6) là:

( displaystyle 2 over 7. - 11 over 6= 2.(- 11) over 7.6 = - 11 over 21)

c) ( displaystyle 21 over 3) của 5,1 là: 

( displaystyle 21 over 3.5,1=21 over 3.51 over 10 = 7 over 3.51 over 10 = 119 over 10 )(= 11,9)

d) ( displaystyle 27 over 11) của ( displaystyle 63 over 5) là:

( displaystyle 27 over 11.63 over 5 = 29 over 11.33 over 5 = 29.33 over 11.5 = 87 over 5). 

hijadobravoda.com


*
phân chia sẻ
*
Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 312 phiếu

Bài tiếp theo

*


Bài 116 trang 51 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài xích 116 trang 51 SGK Toán 6 tập 2. Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16. Dựa vào nhận xét kia hãy tính nhanh.

Bài 117 trang 51 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài bác 117 trang 51 SGK Toán 6 tập 2. Biết rằng 13,21 . 3 = 39,63 với 39,63 : 5 = 7,926. Hãy search 3/5 của 13,21 cùng 5/3 của 7,926 mà không nên tính toán.

Bài 118 trang 52 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài xích 118 trang 52 SGK Toán 6 tập 2. Tuấn bao gồm 21 viên bi. Tuấn cho Dũng 3/7 số bi của mình. Hỏi:

Bài 119 trang 52 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài xích 119 trang 52 SGK Toán 6 tập 2. Đố : An nói :" Lấy một phần hai của một trong những phần hai rồi đem chia cho một trong những phần hai đang được kết quả là một phần hai". Đố em chúng ta An nói có đúng không?

Bài 120 trang 52 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 120 trang 52 SGK Toán 6 tập 2. Sử dụng máy tính xách tay bỏ túi.


Báo lỗi - Góp ý
×Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


Gửi góp ýHủy bỏ
*
Đề thi học tập kì 1 tiên tiến nhất có lời giải
Đề thi học tập kì 2 mới nhất có lời giải


Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 58 : Luyện Tập, Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 58

×Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hijadobravoda.com.Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?