Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 5 bài xích 116 : rèn luyện chung với lời giải chi tiết và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


bài xích 1

Tính diện tích xung quanh cùng thể tích của hình hộp chữ nhật gồm :

a) Chiều lâu năm (0,9m), chiều rộng lớn (0,6m), chiều cao (1,1m).

Bạn đang xem: Bài 116 luyện tập chung

b) Chiều nhiều năm (displaystyle4 over 5dm), chiều rộng (displaystyle2 over 3dm,) độ cao (displaystyle3 over 4dm).

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

- Chu vi dưới đáy = (chiều lâu năm + chiều rộng) × 2.

- diện tích s xung xung quanh = chu vi khía cạnh đáy × chiều cao.

- Thể tích = chiều dài × chiều rộng × chiều cao. 

Lời giải đưa ra tiết:

a) Chu vi dưới mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là :

((0,9 + 0,6) × 2 = 3 ;(m))

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là :

(3 × 1,1 = 3,3 ;(m^2)) 

Thể tích hình hộp chữ nhật là : 

(0,9 × 0,6 × 1,1 = 0,594 ;(m^3))

b) Chu vi dưới mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là :

(displaystyleleft( 4 over 5 + 2 over 3 ight) imes 2 = 44 over 15,left( dm ight)) 

Diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là :

(displaystyle44 over 15 imes 3 over 4 = 132 over 60 = 11 over 5,left( dm^2 ight))

Thể tích hình hộp chữ nhật là : 

(displaystyle4 over 5 imes 2 over 3 imes 3 over 4 = 2 over 5,left( dm^3 ight))

Đáp số: a) diện tích xung quanh 3,3 mét vuông ; Thể tích 0,594 m3

b) diện tích xung quanh $frac115$dm2; Thể tích $frac25$dm3


bài bác 2

Một hình lập phương bao gồm cạnh 3,5dm. Tính diện tích s toàn phần với thể tích của hình lập phương đó.

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

- diện tích toàn phần = diện tích s một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

- Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh.

Lời giải chi tiết:

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

3,5 × 3,5 × 6 = 73,5 (dm2)

Thể tích của hình lập phương là :

3,5 × 3,5 × 3,5 = 42,875 (dm3)

Đáp số : diện tích toàn phần : 73,5dm2 ;

Thể tích : 42,875dm3.


bài 3

Biết thể tích của hình lập phương bằng 27cm3. Hãy tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó.

Hướng dẫn : hoàn toàn có thể tìm độ dài cạnh của hình lập phương bằng phương pháp thử theo lần lượt với những số đo 1cm, 2cm, …

Phương pháp giải:

Hình lập phương độ lâu năm cạnh là a hoàn toàn có thể tích là V = a × a × a.

Tính diện tích s toàn phần = diện tích một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

Lời giải chi tiết:

Nếu cạnh hình lập phương là 3cm thì thể tích hình lập phương là :

 3 × 3 × 3 = 27 (cm3)

Vậy hình lập phương bao gồm cạnh nhiều năm 3cm.

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

(3 × 3) × 6 = 54 (cm2)

Đáp số : 54cm2.


bài xích 4

Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình mặt :

*

Phương pháp giải:

- tìm thể tích của khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm.

- tìm tổng số khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm gồm trong khối gỗ đang cho.

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài Từ Láy Lớp 7 Tập 1 Ngắn Gọn, Soạn Bài Từ Láy Ngắn Gọn

- Thể tích khối gỗ = thể tích của khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm × tổng số khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm.