Cách 1:Ta thực hiện phép tính vào ngoặc trước, quanh đó ngoặc sau; nếu không có ngoặc thì nhân phân tách trước, cộng trừ sau.

Cách 2: Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân so với phép cùng hoặc phép trừ:

(a. (b + c) = a.b + a. C)hoặc(a. (b - c) = a.b - a.c)

Cách 1:

(a) ,, 15 . 12 - 3 . 5 . 10 \ = 180 - 15 . 10 \ = 180 - 150 \ = 30)

(b) ,, 45 - 9 . (13 + 5) \ = 45 - 9 . 18 \ = 45 - 162 \ = -117)

(c) ,, 29 . (19 - 13) - 19.(29 - 13) \ = 29 . 6 - 19 . 16 \ = 174 - 304 \ = -130)

Cách 2:

(a) ,, 15 . 12 - 3 . 5 . 10 \ = 15 . 12 - 15 . 10 \ = 15 . (12 - 10) \ = 15 . 2 \ = 30)

(b) ,, 45 - 9 . (13 + 5) \ = 45 - 117 - 45 \ = -117)

(c) ,, 29 . (19 - 13) - 19.(29 - 13) \ = 29 . 19 - 29 . 13 - 19 . 29 + 19 . 13 \ = (29 . 19 - 19 . 29) - 13(29 - 19) \ = 0 - 13 . 10 \ = -130)

 
Bạn đang xem: Bài 119 trang 99 sgk toán 6 tập 1

*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài 14: Ôn tập chương II - Lớp 6 khác • Giải bài xích 107 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 trên trục số đến hai... • Giải bài bác 108 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 đến số... • Giải bài bác 109 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Dưới đấy là tên, năm... • Giải bài xích 110 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 trong những câu sau đây,... • Giải bài bác 111 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính các tổng sau:(a) ,,... • Giải bài 112 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố vui: các bạn Điệp đã... • Giải bài xích 113 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Hãy điền các... • Giải bài xích 114 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Liệt kê với tính tổng... • Giải bài xích 115 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm(a in... • Giải bài bác 116 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,, (-4).(-5)... • Giải bài xích 117 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,, (-7)^3.2^4 ,... • Giải bài 118 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm kiếm số... • Giải bài bác 119 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính bởi hai cách:(a) ,,... • Giải bài 120 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 mang đến hai tập hợp:(A... • Giải bài xích 121 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Hãy điền những số...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 14: Ôn tập chương II - Lớp 6
• Giải bài 107 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 108 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 109 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 110 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 111 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 112 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 113 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 114 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 115 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 116 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 117 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 118 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 119 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 120 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 121 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Giải Bài 36 Trang 87 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Toán Lớp 6: Bài 36 Trang 87 Sgk Toán 6 Tập 2

Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số