Đề bài

Tính quý hiếm biểu thức ((x^2-5)left( x + 3 ight) + left( x + 4 ight)(x-x^2)) trong từng trường thích hợp sau:a) (x = 0;) b) (x = 15;)

c) (x = -15;) d) (x = 0,15.)
Bạn đang xem: Bài 12 trang 8 sgk toán 8 tập 1

 - Áp dụng qui tắc nhân đa thức với nhiều thức để nhân phá ngoặc rồi rút gọn biểu thức.- cầm cố giá trị của x để tính giá trị của biểu thức.

Lời giải đưa ra tiết

Trước hết tiến hành phép tính với rút gọn, ta được:

(matrix left( x^2-5 ight)left( x + 3 ight) + left( x + 4 ight)left( x-x^2 ight) hfill cr = x^3 + 3x^2-5x-15 + x^2- m x^3 + 4x-4x^2 hfill cr = x^3-x^3 + x^2-4x^2-5x + 4x - 15 hfill cr = - x - 15 hfill cr )

a) với (x = 0) giá trị của biểu thức đã đến là:

(- 0 - 15 = -15)

b) cùng với (x = 15) giá trị của biểu thức đã cho là:

(- 15 - 15 = -30)

c) với (x = -15) quý giá của biểu thức đã mang đến là:

(-(-15) - 15 = 15 -15 = 0)

d) cùng với (x = 0,15) quý hiếm của biểu thức đã mang lại là:

( -0,15 - 15 = -15,15.)


bài xích trước bài xích sau

Có thể chúng ta quan tâm


bài bác 8 trang 8 SGK Toán 8 tập 1


bài bác 9 trang 8 SGK Toán 8 tập 1


bài bác 10 trang 8 SGK Toán 8 tập 1


bài bác trước

bài 11 trang 8 SGK Toán 8 tập 1


bài bác sau

bài 13 trang 9 SGK Toán 8 tập 1


bài xích 14 trang 9 SGK Toán 8 tập 1


bài xích 15 trang 9 SGK Toán 8 tập 1


Đề kiểm tra 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 8Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
gmail.com

contact

giới thiệu


Về chúng tôi Điều khoản thỏa thuận hợp tác sử dụng thương mại dịch vụ thắc mắc thường chạm mặt

công tác học


hướng dẫn bài xích tập Giải bài xích tập Phương trình hóa học tin tức tuyển sinh Đố vui
gmail.com


*

*

Xem. Đặt câu hỏi. Trả lời.
*
links với Facebook
*
links với Google
hoặc
Ghi ghi nhớ Quên mật khẩu?
Đăng Nhập


Xem thêm: Mẫu Giấy Viết Chữ Đẹp Cấp Tiểu Học, Mẫu Giấy Hoa Thi Viết Chữ Đẹp

chưa tồn tại tài khoản?Đăng ký ngay!