Giải bài xích 12 trang 86 SGK Toán 7 tập 1. Trong hai câu sau, câu nào đúng? câu làm sao sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ.

Bạn đang xem: Bài 12 trang 86 sgk toán 7 tập 1


Đề bài

Trong hai câu sau, câu nào đúng? câu như thế nào sai? Hãy chưng bỏ câu sai bằng một hình vẽ.

a) hai đường thẳng vuông góc thì giảm nhau.

b) hai đường thẳng giảm nhau thì vuông góc.


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Hai con đường thẳng (xx") cùng (yy") giảm nhau. Nếu trong những góc sinh sản thành có một góc vuông thì hai đường thẳng đó gọi là hai tuyến phố thẳng vuông góc cùng kí hiệu (xx"perp yy").

Xem thêm: Tính Đạo Hàm Của Ln 2X ) Là:, Đạo Hàm Của Hàm Số $Y = X + {Ln ^2}X$ Là


Lời giải chi tiết

a) Đúng (theo định nghĩa).

b) Sai. Ví dụ hình mẫu vẽ sau hai tuyến phố thẳng (a) cùng (b) giảm nhau trên (O) tuy vậy (a) ko vuông góc cùng với (b.)

*


Mẹo tìm kiếm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 12 trang 86 SGK Toán 7 tập 1 hijadobravoda.com"