Giải bài tập phần 1, phần 2 trang 46, 47, 48 VBT toán 5 bài xích 121 : Tự khám nghiệm với lời giải chi tiết và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng :

1. 2% của 1000kg là :

A. 10kg B. 20kg

C. 22kg D. 100kg

Phương pháp :

Muốn kiếm tìm 2% của 1000kg ta rước 1000 chia cho 100 rồi nhân cùng với 2, hoặc rước 100 nhân với 2 rồi phân chia cho 100. 

Cách giải :

2% của 1000kg là : 1000 : 100 ⨯ 2 = trăng tròn (kg)

Chọn B.

Bạn đang xem: Bài 121 vở bài tập toán lớp 5

2. Hình nào dưới đây đã được sơn đậm 37,5% diện tích ?

*

Phương pháp :

Viết phân số chỉ số phần đã tô đậm của từng hình, sau đó viết những phân số kia dưới dạng tỉ số phần trăm. 

Cách giải :

Phân số chỉ phần đang tô đậm trong các hình A, B, C, D lần lượt là (dfrac13) ; (dfrac14) ; (dfrac24) ; (dfrac38).

Ta có:

(dfrac13 =0,3333 = 33, 33\%) ; (dfrac14=0,25 = 25\%) ;

(dfrac24=0,5 = 50\%) ; (dfrac38=0,375 = 37,5\%).

Vậy hình được sơn đậm 37,5% diện tích là hình D.

Chọn D.

3. Có 50 tín đồ tham gia đồng diễn thể dục. Biểu đồ dùng dưới đây cho biết tỉ số tỷ lệ nam thanh niên, đàn bà thanh niên với thiếu niên thâm nhập đồng diễn thể dục.

*
 

Hỏi bao gồm bao nhiêu phụ nữ thanh niên gia nhập đồng diễn thể dục ?

A. 50 B. 200 C. 250 D. 300

Phương pháp :

Quan ngay cạnh biểu thiết bị ta thấy 40% số fan tham gia đồng diễn thể dục là nữ thanh niên.

Muốn search 40% của 500 fan ta đem 500 phân tách cho 100 rồi nhân cùng với 40 hoặc mang 500 nhân cùng với 40 rồi phân chia cho 100. 

Cách giải :

Quan gần kề biểu vật dụng ta thấy 40% số người tham gia đồng diễn thể dục là người vợ thanh niên.

Số nữ thanh niên thâm nhập đồng diễn thể thao là :

500 : 100 ⨯ 40 = 200 (người)

Chọn B.

4. Cho hình chữ nhật EGHK có chiều lâu năm 12cm, chiều rộng 9cm. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng KH.

*

Diện tích phần đang tô đậm của hình chữ nhật EGHK là :

A. 48cm2 B. 54cm2

C. 64cm2 D. 108cm2

Phương pháp :

- diện tích s phần sơn đậm = diện tích s tam giác KEM + diện tích tam giác HMG.

- diện tích s tam giác vuông = tích độ dài hai cạnh góc vuông : 2. 

Cách giải :

Ta có EGHK là hình chữ nhật bắt buộc EG = KH = 12cm ; EK = GH = 9cm.

Điểm M là trung điểm của đoạn trực tiếp KH đề nghị KM = MH = KH : 2 = 12 : 2 = 6cm.

Diện tích tam giác KEM là :

9 ⨯ 6 : 2 = 27 (cm2)

Diện tích tam giác HMG là : 

9 ⨯ 6 : 2 = 27 (cm2)

Diện tích phần đánh đậm là : 

27 + 27 = 54 (cm2) 

Chọn B.


1. Ghi tên của mỗi hình sau vào khu vực chấm:

*

Phương pháp :

Quan cạnh bên hình vẽ để xác định tên của mỗi hình. 

Cách giải :

*

2. Một bể cá hình dạng hộp chữ nhật tất cả các form size ở trong tâm địa bể là 25cm, 40cm, 50cm. Hiện thời ( displaystyle 1 over 4) thể tích của bể gồm chứa nước. Hỏi cần được đổ cung cấp bể bao nhiêu lít nước nhằm 95% thể tích của bể bao gồm chứa nước ?

Phương pháp :

- Đổi các form size về đơn vị chức năng đo là đề-xi-mét vuông.

- Tính thể tích bể cá = chiều dài × chiều rộng × chiều cao.

Xem thêm: Lwoif Giải Hay - Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Vở Bài Tập Lớp 2

- Tính thể tích nước đang sẵn có trong bể = thể tích bể cá × ( displaystyle 1 over 4).