Một lớp tất cả (45) học tập sinh bao hàm (3) loại: Giỏi, khá cùng trung bình. Số học viên trung bình chiếm phần (displaystyle 7 over 15) số học viên cả lớp. Số học viên khá bởi (displaystyle 5 over 8) số học sinh còn lại. Tính số học tập sinh giỏi của lớp.
Bạn đang xem: Bài 126 trang 34 sbt toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


- Tính số học viên trung bình (=) số học sinh cả lớp ( imes displaystyle 7 over 15.)

- Tính số học viên khá và tốt (=) số học sinh cả lớp (-) số học viên trung bình.

- Tính số học sinh khá (=) số học viên khá và giỏi ( imes displaystyle 5 over 8.)

- Tính số học sinh tốt (=) số học viên khá với giỏi (-) số học sinh khá.


Số học viên trung bình của lớp là:

(displaystyle 45.7 over 15 =45.7 over 15= 21) (học sinh)

Số học viên khá và giỏi là:

(45 - 21 = 24) (học sinh)

Số học sinh khá của lớp là :

(displaystyle 24.5 over 8 =24.5 over 8= 15) (học sinh) 

Số học tập sinh giỏi của lớp là :

(24 ;– 15 = 9) (học sinh)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ


Xem thêm: Những Nhận Định Về Thơ - Tổng Hợp Nhận Định Văn Học Hay Nhất

Bài tiếp sau
*