Giải bài bác 127 trang 54 SGK Toán 6 tập 2. Hiểu được 13,32. 7 = 93,24 cùng 93,24 : 3 = 31,08. Không đề xuất làm phép tính, hãy :
Bạn đang xem: Bài 127 trang 54 sgk toán 6 tập 2

Đề bài

Biết rằng 13,32 . 7 = 93,24 cùng 93,24 : 3 = 31,08. Không đề nghị làm phép tính, hãy :

a) tra cứu một số, biết (dfrac37) của nó bằng 13,32 ;

b) tìm kiếm một số, biết (dfrac73) của nó bởi 31,08. 


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Quy tắc: mong tìm một trong những biết (dfracmn) của nó bởi a, ta tính (a:dfracmn) (left( m,n in N^* ight)) 


Lời giải đưa ra tiết

a) (dfrac37) của nó bởi 13,32 nên ta có số kia là: (13,32:dfrac37 = 13,32.dfrac73)( = left( 13,32.7 ight):3 = 93,24:3=31,08) 

b) tự đề bài bác (93,24:3=31,08) bắt buộc (31,08.3=93,24); (13,32.7=93,24) cần (93,24:7=13,32).

Ta có: (dfrac73) của nó bởi 31,08 đề xuất ta có số đó là: (31,08:dfrac73 = 31,08.dfrac37)( = left( 31,08.3 ight):7 = 93,24:7 =13,32) 
Xem thêm: Những Câu Nói Hay Và Ý Nghĩa Về Gia Đình Có Ý Nghĩa Như Thế Nào

Mẹo tìm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 127 trang 54 SGK Toán 6 tập 2 hijadobravoda.com"