Cho mặt đường tròn (O) có những dây AB và CD bằng nhau, các tia AB với CD giảm nhau trên điểm E nằm phía bên ngoài đường tròn. Hotline H cùng K theo thứ tự là trung điểm của AB cùng CD. Minh chứng rằng:

a)(EH = EK)

b) (EA = EC).
Bạn đang xem: Bài 13 trang 106 sgk toán 9 tập 1

*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 3: contact giữa dây và khoảng cách từ trung tâm đến dây khác • Giải bài 12 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại đường tròn... • Giải bài bác 13 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại đường tròn (O)... • Giải bài bác 14 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại đường tròn... • Giải bài bác 15 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 đến hình 70 vào đó... • Giải bài 16 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho đường tròn...


Xem thêm: Các Trường Đại Học Y Dược Công Bố Điểm Chuẩn Đại Học Y Thái Bình Năm 2014, Ytb

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9