(eginarrayl2dfrac23.x + 8dfrac23 = 3dfrac13\dfrac83x + dfrac263 = dfrac103endarray) 

(eginarrayldfrac83x = dfrac103 - dfrac263\dfrac83x = dfrac - 163\x = dfrac - 163:dfrac83\x = dfrac - 163.dfrac38\x = - 2endarray)

b) 

(eginarrayl3dfrac27.x - dfrac18 = 2dfrac34\dfrac237x - dfrac18 = dfrac114\dfrac237x = dfrac114 + dfrac18\dfrac237x = dfrac228 + dfrac18\dfrac237x = dfrac238\x = dfrac238:dfrac237\x = dfrac238.dfrac723\x = dfrac78endarray) 

hijadobravoda.com
Bạn đang xem: Bài 132 trang 55 sgk toán 6 tập 2

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 204 phiếu
Bài tiếp sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*Xem thêm: Toán Lớp 6 Tập 2 Bài 4 - Giải Bài 4 Trang 30 Sgk Toán 6 Cánh Diều Tập 2

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.