Bài 131, 132, 133, 134, 135 trang 36 SBT Toán 6 tập 2

Bài 131 trang 36 sách bài tập Toán 6 Tập 2: bạn An phát âm một cuốn sách trong bố ngày. Ngày đầu tiên đọc 1/3 số trang. Ngày đồ vật hai hiểu 5/8 số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Tính coi cuốn sách có bao nhiêu trang?

Lời giải:

Phân số chỉ phần số trang còn sót lại sau ngày đọc đầu tiên là:

*

Phân số chỉ phần số trang còn lại sau ngày đọc sản phẩm công nghệ 2:

*

Phân số chỉ số trang sách sót lại sau 2 ngày đọc:

*

Số trang của quyển sách là:

*

Bài 132 trang 36 sách bài bác tập Toán 6 Tập 2: một tờ vải tiết kiệm hơn 8m thì còn lại 7/11 tấm vải. Hỏi tấm vải vóc dài từng nào mét?

Lời giải:

Số phần tấm vải tiết kiệm hơn là:

*

Chiều dài của tấm vải là:

*

Bài 133 trang 36 sách bài xích tập Toán 6 Tập 2: Một người mang trong mình 1 rổ trứng đi bán. Sau thời điểm bán 4/9 số trứng cùng 2 trái thì sót lại 28 quả. Tính số trứng đưa theo bán.

Lời giải:

Số trứng còn lại sau khoản thời gian người đó chào bán 4/9 số trứng ban sơ là:

28 + 2 = 30 quả

Phân số chỉ số trứng còn lại là:

*

Số trứng bạn đó đem buôn bán là:

*

Bài 134 trang 36 sách bài xích tập Toán 6 Tập 2: Số sách ở phòng A bởi 3/5 số sách ở phòng B. Nếu gửi 14 quyển từ chống B sang phòng A thì số sách ở phòng A bởi 25/23 số sách ở ngăn B. Tính số sách ban đầu ở từng ngăn.Số sách chống A thuở đầu chiếm

*
tổng cộng sách 2 ngăn

Số sách ngăn A thời điểm sau chiếm

*
tổng thể sách 2 chống

14 quyển sách chiếm phần

*
tổng cộng sách 2 ngăn

Tổng số sách của hai ngăn là:

*

Số sách ở chống A là:

*

Số sách ở ngăn B là:

96 – 36 = 60 (quyển)

Bài 135 trang 36 sách bài bác tập Toán 6 Tập 2: Khối 6 của một trường có 4 lớp. Số học viên lớp 6A bởi 9/25 tổng số học sinh của tía lớp còn lại. Số học sinh lớp 6B bởi 21/64 tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6C bằng 4/13 tổng số học sinh ba lớp còn lại.


Bạn đang xem: Bài 133 trang 36 sbt toán 6 tập 2


Xem thêm: Bác Sĩ Chuyên Khoa Thần Kinh Giỏi Ở Đà Nẵng, Bác Sĩ Tâm Thần Đà Nẵng

Số học viên lớp 6D là 43 bạn. Hỏi tổng số học viên khối 6 của trường đó và số học sinh của mỗi lớp?