Tỉ số của nhị số(a) và(b) hoàn toàn có thể viết là (dfracab). Giải pháp viết này có khác gì giải pháp viết phân số (dfracab) không? cho ví dụ.
Bạn đang xem: Bài 139 trang 58 sgk toán 6 tập 2

Hai bí quyết viết bên trên có khác nhau ở chỗ:

+)(dfracab)gọi là phân số nếu(a, , b in mathbbZ, , b eq 0)

+)(dfracab)là tỉ số của nhì số(a)và(b)với(a),(b)có thể là số nguyên, phân số, láo lếu số, số thập phân,... ((b eq 0))

Ví dụ:

(dfrac18)là phân số, cũng là tỉ số của nhì số

(dfrac0,255)là tỉ số của nhì số nhưng không phải là phân số (vì tử số là số thập phân)


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài 16: tìm kiếm tỉ số của hai số - luyện tập trang 59 khác • Giải bài bác 137 trang 57 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính tỉ số... • Giải bài bác 138 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Ta rất có thể đưa tỉ số... • Giải bài xích 139 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tỉ số của hai... • Giải bài bác 140 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 loài chuột nặng hơn voi... • Giải bài bác 141 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tỉ số của nhị số... • Giải bài 142 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Khi kể đến vàng ba... • Giải bài bác 143 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong(40kg) nước... • Giải bài bác 144 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Biết tỉ số phần trăm... • Giải bài bác 145 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 search tỉ lệ xích của... • Giải bài xích 146 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 bên trên một bản đồ vẽ... • Giải bài bác 147 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 ước Mỹ Thuận nối hai... • Giải bài 148 trang 60 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Sử dụng máy vi tính bỏ...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài bác trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 16: kiếm tìm tỉ số của hai số - luyện tập trang 59
• Giải bài 137 trang 57 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 138 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 139 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 140 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 141 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 142 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 143 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 144 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 145 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 146 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 147 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 148 trang 60 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Cách Gieo Quẻ Thuần Ly (離 Li2) Chi Tiết Nhất, Quẻ Thuần Ly

Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số