a) Ta có(MTC = 12x^5y^4)Khi đó:(dfrac5x^5y^3 = dfrac5.12yx^5y^3.12y = dfrac60y12x^5y^4)

( dfrac712x^3y^4 = dfrac7.x^212x^3y^4.x^2 = dfrac7x^212x^5y^4)

b) Ta có:(MTC = 60x^4y^5)Khi đó:(dfrac415x^3y^5 = dfrac4.4x15x^3y^5.4x = dfrac16x60x^4y^5)

(dfrac1112x^4y^2 = dfrac11.5y^312x^4y^2.5y^3 = dfrac55y^360x^4y^5) 
Bạn đang xem: Bài 14 sgk toán 8 tập 1 trang 43

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài tập bài 4: Quy đồng chủng loại thức những phân thức khác • Giải bài bác 14 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Quy đồng mẫu mã thức các... • Giải bài 15 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Quy đồng mẫu thức các... • Giải bài 16 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Quy đồng chủng loại thức các... • Giải bài bác 17 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. đến hai phân...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số - Hình học tập 8
bài bác trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 4: Quy đồng chủng loại thức những phân thức
• Giải bài xích 14 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 15 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 16 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 17 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 118 : Giới Thiệu Hình Trụ, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 41, 42 Bài 118

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12