Một bồn nước hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm (2m). Ban đầu bể không có nước. Sau thời điểm đổ vào bể (120) thùng nước, từng thùng đựng (20) lít thì mực nước của bể cao (0,8m).

a) Tính chiều rộng lớn của bể nước.

b) tín đồ ta đổ cung cấp bể (60) thùng nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao từng nào mét?
Bạn đang xem: Bài 14 trang 104 sgk toán 8 tập 2

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Giả sử ( a) là chiều dài, ( b) là chiều rộng và ( c) là chiều cao. 

Ta áp dụng các công thức sau :

 (V = a.b.c); (b= V :( a.c)); (c= V :S_mbox1 đáy = V : (a.b));


Lời giải chi tiết

a) Thể tích nước đổ vào là:

(120 . đôi mươi = 2400 (l) =2400dm^3= 2,4) ((m^3) )

Chiều rộng lớn của bể nước là:

(2,4 : (2 . 0,8) = 1,5 (m))

b) Thể tích nước đổ cung cấp bể là :

(60 . Trăng tròn = 1200 (l) =1200dm^3= 1,2) ((m^3) ) 

Thể tích của bể nước là:

(2,4 +1,2 = 3,6(m^3) )

Chiều cao của bồn tắm là:

(3,6 : (2 . 1,5) = 1,2(m) ).
Xem thêm: Ý Nghĩa Tên Thanh Vân Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu? # Top Trend Ý Nghĩa Tên Thanh Vân

Mẹo tìm kiếm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 14 trang 104 SGK Toán 8 tập 2 hijadobravoda.com"