Đề bài

Cho mặt đường tròn vai trung phong (O) nửa đường kính (25cm), dây (AB) bằng (40cm). Vẽ dây (CD) tuy vậy song với (AB) và có khoảng cách đến (AB) bằng (22cm). Tính độ nhiều năm dây (CD).

Bạn đang xem: Bài 14 trang 106 sgk toán 9 tập 1


+) Kẻ 2 lần bán kính vuông góc cùng với dây.+) thực hiện tính chất: vào một con đường tròn, 2 lần bán kính vuông góc với dây thì trải qua trung điểm của dây ấy.

+) sử dụng định lí Pytago: (DeltaABC) vuông trên (A) thì (BC^2=AB^2+AC^2).

Lời giải chi tiết

Vẽ (OHperp AB), mặt đường thẳng (OH) giảm (CD) tại (K).

Vì (AB // CD) mà (OHperp AB) suy ra (OH perp CD) tốt (OK perp CD).

Suy ra (KC=KD) cùng (AH=HB) (theo ĐL 2 - trang 103)

Ta có: (OB=OD=R=25cm).

Xem thêm: Trường Thcs Nguyễn Huệ

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác (OBH) vuông trên (H), ta có:

(OB^2=OH^2+HB^2 Rightarrow OH^2=OB^2-HB^2)

(Leftrightarrow OH=sqrtOB^2-left ( dfracAB2 ight )^2)

(=sqrt25^2-left ( dfrac402 ight )^2=15(cm))

Lại có: (HK=OH+OK )

(Rightarrow OK=HK-OH=22-15=7(cm))

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác (OKD) vuông tại (K), ta có:

(OD^2=OK^2+KD^2)

(Rightarrow KD^2=OD^2-OK^2=25^2-7^2=576)

(KD=sqrt576=24(cm))

(Rightarrow CD=2KD=48(cm))


bài bác trước bài xích sau

Có thể các bạn quan tâm


Giải bài xích 16 trang 106 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1


Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1


bài bác 12 trang 106 SGK Toán 9 tập 1


bài bác trước

bài 13 trang 106 SGK Toán 9 tập 1


bài xích sau

bài xích 15 trang 106 SGK Toán 9 tập 1


bài 16 trang 106 SGK Toán 9 tập 1


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 3 - Chương 2 - Hình học tập 9


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài xích 3 - Chương 2 - Hình học 9Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
liên hệ

ra mắt


Về công ty chúng tôi Điều khoản thỏa thuận hợp tác sử dụng dịch vụ thương mại câu hỏi thường gặp mặt

công tác học


hướng dẫn bài tập Giải bài bác tập Phương trình hóa học thông tin tuyển sinh Đố vui

*

*

Xem. Đặt câu hỏi. Trả lời.
*
links với Facebook
*
link với Google
hoặc
Ghi lưu giữ Quên mật khẩu?
Đăng Nhập
chưa tồn tại tài khoản?Đăng cam kết ngay!