Điền số tương thích vào ô vuông để có hai phân số bằng nhau. Sau đó, viết các chữ tương ứng với những số tìm được vào những ô ở hai hàng bên dưới cùng, em sẽ vấn đáp được thắc mắc trên.

-->