Biết số thoải mái và tự nhiên (a) chia cho (5) dư (4.) chứng minh rằng (a^2) phân chia cho (5) dư (1.)
Bạn đang xem: Bài 15 sbt toán 8 tập 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+) áp dụng hằng đẳng thức: ( (A+B)^2=A^2+2AB+B^2)

Áp dụng tính chất: nếu như trong một tích những số tự nhiên và thoải mái có một vượt số phân chia hết cho một số trong những nào đó thì tích cũng phân tách hết cho số đó. 


Số tự nhiên (a) phân chia cho (5) dư (4)( Rightarrow a=5k+4 (k in mathbb N))

Ta có: (a^2 = left( 5k + 4 ight)^2)(= 25k^2 + 40k + 16)( = 25k^2 + 40k + 15 + 1 )

( = 5left( 5k^2 + 8k + 3 ight) + 1)

Mà ( 5left( 5k^2 + 8k + 3 ight) ; vdots; 5) nên ( 5left( 5k^2 + 8k + 3 ight) + 1) phân chia cho 5 dư 1. 

Vậy (a^2 = left( 5k + 4 ight)^2) phân chia cho (5) dư (1)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Bài Tập Về Hệ Thức Viet - Chuyên Đề Phương Trình Bậc Hai Và Hệ Thức Vi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.