Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác. Trong các trường hợp còn lại, hãy thử dựng tam giác có độ dài ba cạnh như thế:

a) \(2\,cm, 3\,cm, 6\,cm.\)

b) \(2\,cm, 4\,cm, 6\,cm.\)

c) \(3\,cm, 4\,cm, 6\,cm.\)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Khi xét độ dài ba đoạn thẳng có thỏa mãn bất đẳng thức tam giác hay không ta chỉ cần so sánh độ dài lớn nhất với tổng hai độ dài còn lại hoặc so sánh độ dài nhỏ nhất với hiệu hai độ dài còn lại.

Bạn đang xem: Bài 15 sgk toán 7 tập 2 trang 63

+ Định lí: Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại

+ Hệ quả: Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.


Lời giải chi tiết

a) Ta có \(6-3=3>2\), do đó ba độ dài \(2\,cm, 3\,cm, 6\,cm\) không là ba cạnh của tam giác.

Xem thêm: Thiên Bình Và Song Tử Và Thiên Bình, Độ Hợp Nhau Của Cung Thiên Bình Nam Và Song Tử Nữ

b) Vì \(6 = 2 + 4\) nên ba độ dài là \(2\,cm, 4\,cm, 6\,cm\) không là ba cạnh của một tam giác.

c) Ta có: \(4 - 3

*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*