a) Vẽ đồ gia dụng thị của các hàm số (y = 2x;,,,y = 2x + 5;,,,y = - dfrac23x) cùng (y = - dfrac23x + 5) trên cùng một mặt phẳng tọa độ. 

b) tư đường trực tiếp trên cắt nhau chế tác thành tứ giác (OABC) ((O) là gốc tọa độ). Tứ giác (OABC) liệu có phải là hình bình hành ko ? vì sao ?


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) bí quyết vẽ thiết bị thị hàm số (y=ax+b, (a e 0)): Đồ thị hàm số (y=ax+b , , (a eq 0)) là mặt đường thẳng:

+) giảm trục hoành trên điểm (A(-dfracba; , 0).) 

+) giảm trục tung trên điểm (B(0;b).) 

b) Đồ thị của hàm số (y=ax+b, (a e 0)) là một đường thẳng song song với con đường thẳng (y=ax) ví như (b e 0).

Bạn đang xem: Bài 15 sgk toán 9 tập 1 trang 51

+) vệt hiệu phân biệt hình bình hành: tứ giác gồm hai cặp cạnh đối tuy vậy song vậy nên hình bình hành.


Lời giải bỏ ra tiết

a) 

+) Hàm số (y = 2x):

Cho (x=1 Rightarrow y=2.1=2 Rightarrow M(1; 2))

Đồ thị hàm số trên là mặt đường thẳng trải qua gốc (O(0;0)) với điểm (M(1; 2)).

+) Hàm số (y = 2x + 5):

Cho (x=0 Rightarrow y=2.0+5=0+5=5 Rightarrow B(0; 5)).

Xem thêm: Quán Triệt Nguyên Tắc Khách Quan Điểm Toàn Diện Và Quan Điểm Lịch Sử Cụ Thể

Cho (x=-2,5 Rightarrow y=2.(-2,5)+5=-5+5=0 )

(Rightarrow E(-2,5; 0))

Đồ thị hàm số bên trên là mặt đường thẳng đi qua điểm (B(0; 5)) và (E(-2,5; 0))

+) Hàm số (y = - dfrac23x):

Cho (x=1 Rightarrow y=-dfrac23.1=-dfrac23 Rightarrow N left(1; -dfrac23 ight))

Đồ thị hàm số bên trên là mặt đường thẳng đi qua gốc tọa độ (O(0;0)) cùng điểm (N left(1; -dfrac23 ight)) 

+) Hàm số (y = - dfrac23x + 5):

Cho (x=0 Rightarrow y=-dfrac23.0+5=0+5=5 Rightarrow B(0; 5))

Cho (x=7,5 Rightarrow y=-dfrac23.7,5+5=-5 +5=0 )

(Rightarrow F(7,5; 0))

Đồ thị hàm số là mặt đường thẳng trải qua hai điểm (B(0; 5)) với (F(7,5; 0)).

Ta bao gồm hình vẽ sau:

*

 b) Ta có:

+ Đồ thị của hàm số (y = 2x) tuy vậy song với đồ gia dụng thị hàm số (y = 2x + 5) (Rightarrow OC // AB)

+ Đồ thị của hàm số (y=-dfrac23x) tuy nhiên song với trang bị thị hàm số (y=-dfrac23x+5) (Rightarrow OA // BC)