Nghiên cứu vớt "tuổi thọ" của một các loại bóng đèn, tín đồ ta đã chọn tùy ý 50 láng và chiếu sáng liên tục cho tới lúc bọn chúng tự tắt. "Tuổi thọ" của các bóng (tính theo giờ) được ghi lại ở bảng 23 (làm tròn cho hàng chục):

Tuổi thọ (x)11501160117011801190 
Số láng đèn tương ứng (n)5812187N = 50

Hướng dẫn:

- phụ thuộc bảng "tần số", ta rất có thể tính số trung bình cộng của một tín hiệu (gọi tắt là số trung bình cộng và kí hiệu là(overlineX)) như sau:

- Nhân từng quý giá với tần số tương ứng.

Bạn đang xem: Bài 15 toán 7 tập 2

- Cộng toàn bộ các tích vừa tìm được.

- phân chia tổng đó chosố các giá trị (tức tổng các tần số).

- kiểu mốt của dấu hiệu là giá bán trị bao gồm tần số lớn nhất trong bảng "tần số"; kí hiệu là(M_o)

Bài giải:a) - vết hiệu: thời gian cháy sáng sủa liên tục cho tới lúc từ bỏ tắt của đèn điện tức "tuổi thọ" của một nhiều loại bóng đèn.

- Số những giá trị N = 50

b) Số trung bình cộng của tuổi thọ những bóng đèn đó là:


*
c)
Ta biết kiểu mẫu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng.
Mà tần số lớn số 1 trong bảng là 18.Vậy kiểu mẫu của dấu hiệu bằng 1180 hay(M_o) = 1180.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 123 : Cộng Số Đo Thời Gian


Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học này ở chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giới tính giữa những yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài xích trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 7
• Giải bài xích 14 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 15 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 16 luyện tập trang trăng tròn - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 17 luyện tập trang trăng tròn - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 18 luyện tập trang 21 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 19 luyện tập trang 22 - SGK Toán lớp 7 Tập 2
Giải bài tập SGK Toán 7
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song Chương 2: Hàm số và đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê Chương 3: quan hệ giới tính giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Giải bài bác tập SGK Toán 7 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn trang bị Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12