Học sinh lớp (6C) khi xếp hàng (2), hàng (3), hàng (4), hàng (8) mọi vừa đủ hàng. Biết số học viên lớp đó trong tầm từ (35) mang đến (60). Tính số học sinh lớp 6C. 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Số học viên của lớp 6C đó là bội chung của những số 2,3,4,8.

Bạn đang xem: Bài 154 trang 59 sgk toán 6 tập 1

Cách search bội chung trải qua tìm BCNN

Để tìm kiếm bội chung của các số đã mang đến ta có thể tìm những bội của BCNN của những số đó.

Muốn tìm BCNN của nhị hay nhiều số to hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: so với mỗi số ra thừa số nguyên tố 

Bước 2: lựa chọn ra những thừa số nguyên tố phổ biến và riêng.

Bước 3: Lập tích những thừa số đang chọn, từng thừa số mang với số mũ lớn số 1 của nó. Tích đó là BCNN đề nghị tìm.


Lời giải bỏ ra tiết

Gọi số học sinh lớp 6C là (a) cùng với (ain mathbb N^*)

Học sinh xếp sản phẩm 2, sản phẩm 3, mặt hàng 4, mặt hàng 8 hầu như vừa đủ phải a là bội của 2, 3, 4, 8.

Hay (a ∈ BC(2; 3; 4; 8).) 

+ search (BC(2; 3; 4; 8)) thông qua (BCNN(2 ; 3 ; 4 ; 8)) 

Ta có: (2 = 2; 3 = 3; 4 = 2^2; 8 = 2^3)

(⇒ BCNN(2 ; 3 ; 4 ; 8) = 2^3. 3 = 24.)

(⇒ BC(2; 3; 4; 8) = B(24) = ; 24; 48; 72; ….)

Vì số học viên trong khoảng tầm từ 35 đến 60 buộc phải (a = 48.) 

Vậy lớp 6C có 48 học sinh.

Xem thêm: Bài Tập Lớp 6 Trang 7 - Bài 6 Trang 7 Sgk Toán 6 Tập 1

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.