(a) ,, dfrac7 . 25 - 497 . 24 + 21; ) (b) ,, dfrac2 . (-13).9.10(-3) . 4. (-5).26.)
Bạn đang xem: Bài 156 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

a) Phân tích một trong những thành tích các số làm xuất hiện thừa số chung, đội thừa số chung ra phía bên ngoài rồi rút gọn những thừa số tương đương nhau sinh hoạt tử với mẫu

b) Phân tích những số ra thành tích các thừa số thành phần rồi rút gọn các thừa số như thể nhau sinh hoạt cả tử và mẫu

Bài giải:

(a) ,, dfrac7 . 25 - 497 . 24 + 21 = dfrac7 . 25 - 7 . 77 . 24 + 3 . 7 = dfrac7 . (25 - 7)7 . (24 + 3) = dfrac1827 = dfrac23)

(b) ,, dfrac2 . (-13).9.10(-3) . 4. (-5).26 = dfrac2 . (-13) . 3^2 . 2 . 5(-3) . 2^2 . (-5) . 2 . 13 = dfrac-32)

 


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài xích 18: Ôn tập chương III - Đại số - Lớp 6 khác • Giải bài xích 154 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 đến phân... • Giải bài 155 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số mê thích hợp... • Giải bài 156 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn:(a) ,, dfrac{7... • Giải bài xích 157 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các số đo thời... • Giải bài bác 158 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 so sánh hai phân số:(a) ,,... • Giải bài 159 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 những phân số sau đây... • Giải bài bác 160 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tra cứu phân... • Giải bài xích 161 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý hiếm của biểu... • Giải bài xích 162 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:( a)... • Giải bài 163 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Một cửa ngõ hàng... • Giải bài xích 164 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 khi trả tiền cài một... • Giải bài xích 165 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Một tín đồ gửi tiết... • Giải bài 166 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 học tập kì I số học sinh... • Giải bài 167 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Đố em lập...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 18: Ôn tập chương III - Đại số - Lớp 6
• Giải bài bác 154 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 155 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 156 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 157 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 158 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 159 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 160 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 161 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 162 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 163 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 164 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 165 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 166 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 167 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Vị Trí Của Nguyên Tố Oxi Trong Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Là, Bài 40: Khái Quát Nhóm Oxi

Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số