Tam giác (ABC) gồm độ dài các cạnh (AB= m, AC= n) với (AD) là con đường phân giác. Chứng minh rẳng tỉ số diện tích tam giác (ABD) và ăn diện tích tam giác (ACD) bằng (dfracmn).
Bạn đang xem: Bài 16 trang 67 sgk toán 8 tập 2

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


*

Kẻ (AH ⊥ BC) 

Ta có: 

(S_ABD = dfrac12AH.BD)

(S_ACD = dfrac12AH.DC)

( Rightarrow dfracS_ABDS_ACD = dfracdfrac12AH.BDdfrac12AH.DC = dfracBDDC)

Mặt khác: (AD) là con đường phân giác của (∆ABC) (gt)

( Rightarrow dfracBDDC= dfracABAC = dfracmn) (tính hóa học đường phân giác của tam giác)

Vậy (dfracS_ABDS_ACD = dfracmn) (điều buộc phải chứng minh).

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 11 Bài 41 : Phenol, Giải Hoá Học 11 Bài 41: Phenol Trang 193 Sgk

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.