b) ( displaystyle left( 4,5 - 2x ight).14 over 7 = 11 over 14)
Bạn đang xem: Bài 162 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) ( displaystyle left( 2,8x m - m 32 ight):2 over 3 = - 90)

( displaystyle 2,8x m - m 32 m = - 90.2 over 3) .

( displaystyle 2,8x - 32 = - 60)

( displaystyle 2,8x = - 60 + 32)

( displaystyle 2,8x = - 28)

(x=-28:2,8)

(x=-10)

Vậy (x = -10.)

b) ( displaystyle left( 4,5 - 2x ight).14 over 7 = 11 over 14)

( displaystyle 4,5 - 2x = 11 over 14:14 over 7)

( displaystyle 4,5 - 2x = 11 over 14:11 over 7)

( 4,5 - 2x displaystyle = 11 over 14.7 over 11)

(4,5-2x=dfrac12)

(4,5 – 2x = 0,5.)

(2x = 4,5 – 0,5)

(2x = 4)

(x=4:2)

(x=2)

Vậy (x = 2. )

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 100 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*Xem thêm: Giải Vbt Toán 5 Tập 2 Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 151 : Phép Trừ, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 151: Phép Trừ

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.