Cho tam giác(ABC) và(M) là một trong điểm bên trong tam giác. Gọi(I) là giao điểm của con đường thẳng(BM) và cạnh(AC.)a) So sánh(MA) với(MI + IA,) từ bỏ đó bệnh minh(MA + MB b) So sánh(IB) với(IC + CB,) tự đó hội chứng minh(IB + IA c) chứng minh bất đẳng thức(MA + MB
Bạn đang xem: Bài 17 sgk toán 7 tập 2 trang 63

Hướng dẫn:

Áp dụng bất đẳng thức tam giác cho các tam giác(AMI)và tam giác(BIC)rồi biến hóa để được điều cần chứng minh.

Bài giải:

*

a) Trong(ΔAMI) ta có:(MA Cộng(MB) vào nhị vế ta được:(MA + MB Vì(MB + ngươi = IB) nên(MA + MB ((1) )(đpcm)b) Trong(ΔBIC) ta có:(IB Cộng(IA) vào hai vế ta được:(IB + IA Vì(IA + IC = CA) nên(IB + IA ((2)) (đpcm)c) Từ((1)) và((2)) với theo tính chất bắc mong ta suy ra:(MA + MB (đpcm)


*

Tham khảo lời giải các bài tập bài bác 3: quan hệ giữa ba cạnh của tam giác. Bất đẳng thức của tam giác - rèn luyện (trang 63-64) khác • Giải bài bác 15 trang 63 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 phụ thuộc bất đẳng... • Giải bài bác 16 trang 63 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến tam giác(ABC)... • Giải bài xích 17 trang 63 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang đến tam giác(ABC)... • Giải bài xích 18 trang 63 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 cho các bộ tía đoạn... • Giải bài bác 19 trang 63 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 search chu vi của một tam... • Giải bài 20 trang 64 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Một cách triệu chứng minh... • Giải bài bác 21 trang 64 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Một trạm biến đổi áp và... • Giải bài xích 22 trang 64 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 cha thành phố(A ,,...


Xem thêm: Bài 9 Trang 109 Toán Lớp 6 Tập 2 Bài 9, Toán Học Lớp 6

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giới tính giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7