a) Vẽ đồ dùng thị của các hàm số(y = x + 1) và(y = -x +3) trên và một mặt phẳng tọa độ.

Bạn đang xem: Bài 17 trang 51 sgk toán 9 tập 1

b) hai tuyến đường thẳng(y = x + 1) và(y = -x + 3) cắt nhau tại C và cắt trục Ox theo thiết bị tự A với B. Search tọa độ những điểm A, B, C.

c) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet)


Hướng dẫn:

Để vẽ vật thị hàm số bậc nhất, ta xác minh 2 điểm thuộc vật dụng thị hàm số

a) Đồ thị của hàm số(y=x+1) là một đường thẳng đi qua hai điểm gồm tọa độ((0;1)) cùng ((-1;0)).

Đồ thị của hàm số(y=-x+3) là một trong đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ( (0;3))và ((3;0)).

 

*

b) Đồ thị hàm số (y=x+1)cắt trục hoành trên điểm A tất cả tọa độ là((-1;0))

Đồ thị hàm số (y=-x+3)cắt trục hoành trên điểm B bao gồm tọa độ là ((3;0)).

Hoành độ giao điểm của mặt đường thẳng (y=x+1)và đường thẳng(y=-x+3) là nghiệm của phương trình:

(x+1=-x+3Leftrightarrow 2x=2Leftrightarrow x=1.)

Thay(x=1) vào phương trình (y=x+1)ta được(y=2)

Vậy tọa độ điểm C là (C(1;2)).

*

c) vào tam giác vuông AHC có:

(AC^2=AH^2+HC^2=2^2+2^2=8\ Rightarrow AC=2sqrt 2)

Tương tự(BC=2sqrt 2).

Xem thêm: Tải Ngay Bộ Hình Nền Samsung Đẹp Nhất Thế Giới, Hình Nền Điện Thoại Samsung Galaxy Đẹp Nhất

Mà(AB=4)nên chu vi tam giác ABC là

(2sqrt2 +2sqrt 2+4=4sqrt 2+4,(cm))

Diện tích tam giác ABC là:

(S_ABC=dfrac12CH.AB=dfrac12.2.4=4,(cm^2))

 


Xem đoạn phim bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học xuất sắc hơn.
Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) khác • Giải bài bác 15 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ vật thị của... • Giải bài 16 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ trang bị thị của... • Giải bài 17 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ vật thị của... • Giải bài bác 18 trang 52 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Biết rằng... • Giải bài 19 trang 52 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đồ thị của hàm...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9
bài trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 9
Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
• Giải bài 15 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 16 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 17 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 18 trang 52 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 19 trang 52 – SGK Toán lớp 9 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 9
Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông Chương 2. Hàm số số 1 Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn Chương 3: Góc với con đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình cầu
Giải bài bác tập SGK Toán 9
Giải bài bác tập SGK Toán 9 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 9 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12