Giải các phương trình:a)(dfracx3 - dfrac2x + 12 = dfracx6 - x)b)(dfrac2 + x5 - 0,5x = dfrac1 - 2x4 + 0,25)
Bạn đang xem: Bài 18 trang 14 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn: các bước giải phương trình cất phân thức tất cả mẫu thức là hằng số:

+ bước 1: Quy đồng chủng loại hai vế

+ bước 2: Khử mẫu

+ bước 3: Chuyển các hạng tử cất ẩn qua 1 vế, những hằng số sang vế còn lại

+ cách 4: Thu gọn cùng giải phương trình dấn được.

Bài giải

a)(dfracx3 - dfrac2x + 12 = dfracx6 - x)(Leftrightarrow 2x - 3(2x + 1) = x - 6x)(Leftrightarrow 2x - 6x - 3 = -5x)(Leftrightarrow x = 3)Vậy phương trình có nghiệm là(x = 3.)b)(dfrac2 + x5 - 0,5x = dfrac1 - 2x4 + 0,25)(Leftrightarrow 4(2 + x) - 10x = 5(1 - 2x) + 5)(Leftrightarrow 8 + 4x - 10x = 5 - 10x + 5)(Leftrightarrow 8 + 4x = 10)(Leftrightarrow 4x = 2 )(Leftrightarrow x = dfrac12)Vậy phương trình tất cả nghiệm là(x = dfrac12)


Xem video clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 3: Phương trình gửi được về dạng ax + b = 0 khác • Giải bài xích 10 trang 12 - SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm nơi sai cùng sửa... • Giải bài 11 trang 13 - SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài xích 12 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài 13 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 bạn Hòa giải phương... • Giải bài xích 14 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Số làm sao trong ba... • Giải bài 15 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một xe thiết bị khởi hành... • Giải bài 16 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Viết phương trình biểu... • Giải bài 17 trang 14 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 18 trang 14 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa - Hình học tập 8
bài trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 3: Phương trình gửi được về dạng ax + b = 0
• Giải bài xích 10 trang 12 - SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 11 trang 13 - SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 12 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 13 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 14 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 15 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 16 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 17 trang 14 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 18 trang 14 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật dụng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: So Sánh Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Đèn Sợi Đốt Và Đèn Huỳnh Quang

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12