Giải bài tập trang 15 bài xích 4 giá chỉ trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 17: vào các khẳng định sau đây, xác định nào đúng...
Bạn đang xem: Bài 18 trang 15 sgk toán 7 tập 1

Bài 17 trang 15 sgk toán 7 tập 1

1. Trong các xác định sau đây, khẳng định nào đúng?

a) |-2,5| = 2,5

b) |-2,5| = -2,5

c) |-2,5| = -(-2,5)

2. Tìm x, biết:

a) |x| = (frac15)

b) |x| = 0,37

c) |x| =0

d) |x| = (1frac23)

Lời giải:

1.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 64 Tập 2, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3

Ta gồm |x| ≥ 0, nên những câu:

a) |-2,5| = 2,5 đúng

b) |-2,5| = -2,5 sai

c) |-2,5| = -(-2,5) = 2,5 đúng

2. Search x

a) |x| = (frac15) => x = ± (frac15)

b) |x| = 0,37 => x = ± 0,37

c) |x| =0 => x = 0

d) |x| = (1frac23) => x = ±(1frac23)

Bài 18 trang 15 sgk toán 7 tập 1

 Tính

a) -5,17 - 0,469

b) -2,05 + 1,73

c) (-5,17).(-3,1)

d) (-9,18) : 4,25

Lời giải:

a) -5,17 - 0,469 = - (5,17 + 0,469 ) = -5,639

b) -2,05 + 1,73 = -( 2,05 - 1,73) = - 0,32

c) (-5,17).(-3,1) = 16,027

d) (-9,18) : 4,25 = -2,16

Bài 19 trang 15 sgk toán 7 tập 1

Với bài tập: Tính tổng S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5) hai bạn Hùng với Liên đã làm như sau

Bài có tác dụng của Hùng:

S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5)

= ( (-2,3) + (-0,7) + (-1,5)) + 41,5

= (-4,5) + 41,5

= 37

Bài có tác dụng của Liên

S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5)

= ( (-2,3) + (-0,7) + (+ 41,5) + (-1,5))

= (-3) +40

= 37

a) Hãy lý giải cách làm cho của từng bạn

b) Theo em bắt buộc làm giải pháp nào?

Lời giải:

a) chúng ta Hùng áp dụng đặc điểm giao hoán nhằm nhóm các số thập phân cùng dấu lại rồi thu gọn, tiếp nối tính tổng nhì số thập phân trái dấu

Bạn Liên nhóm các cặp số hạng một phương pháp hợp lý, thu gọn, sau đó tính tổng nhì số hạng trái dấu

b) Theo em, trong trường phù hợp này nên tuân theo cách của công ty Liên, vì chưng nó dễ dàng làm, phù hợp lý, và lời giải đẹp hơn

Bài đôi mươi trang 15 sgk toán 7 tập 1

Tính nhanh:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) + (-2,9) + 4,2

d) (-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5)

Lời giải:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3) = (6,3 + 2,4) + ((-3,7) + (-0,3)) = 8,7 + (-4) = 4,7

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5) = ((-4,9) + 4,9) + ( 5,5 + (-5,5)) = 0 + 0 = 0

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) + (-2,9) + 4,2 = (2,9 + (-2,9)) + ((-4,2) + 4,2) + 3,7 = 3,7