Tên của tác giả cuốn Đại Việt sử kí bên dưới thời vua trần Nhân Tông được đặt cho một đường phố của tp hà nội Hà Nội. Em đang biết tên tác giả đó bằng phương pháp tính các tổng cùng hiệu dưới đây rồi viết chữ tương xứng vào ô dưới tác dụng đơn thức mang đến trongbảng sau:
-->