Bài 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 trang 47;bài 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 2 - Bất phương trình hàng đầu một ẩn. Bài bác 23 trang 47 Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:a) 2x - 3 > 0 ; b) 3x + 4

Bài 19 trang 47 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Giải các bất phương trình (theo quy tắc đưa vế):

a) x - 5 > 3

b) x - 2x -4x + 2

d) 8x + 2 3

⇔ x > 3 + 5 (chuyển -5 trường đoản cú vế trái sang trọng vế buộc phải và đổi vết thành 5)

⇔ x > 8.

Bạn đang xem: Bài 19 sgk toán 8 tập 2 trang 47

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 8.

b) x - 2x -4x + 2

⇔ -3x + 4x > 2

⇔ x > 2

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 2.

d) 8x + 2 Bài đôi mươi trang 47 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Giải các bất phương trình (theo quy tắc nhân):

a) 0,3x > 0,6 ; b) -4x 4 ; d) 1,5x > -9

Phương pháp:

Áp dụng qui tắc nhân với một số: 

Khi nhân nhị vế của bất phương trình cùng với cùng một số trong những khác 0, ta phải:

- không thay đổi chiều bất phương trình nếu như số đó dương.

- Đổi chiều bất phương trình nếu như số kia âm.

Lời giải:

*

*

Bài 21 trang 47 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Giải đam mê sự tương đương sau:

a) x - 3 > 1 ⇔ x + 3 > 7

b) -x -6

Phương pháp:

Áp dụng tư tưởng hai bất phương trình tương đương: Hai bất phương trình tương tự là nhị bất phương trình bao gồm cùng tập nghiệm.

Lời giải:

a) x – 3 > 1

⇔ x – 3 + 6 > 1 + 6 (Cộng 6 vào cả nhì vế).

Hay x + 3 > 7..

Vậy hai bpt trên tương đương.

b) –x 2.(-3) (Nhân cả nhị vế cùng với -3 -6.

Vậy nhì BPT trên tương đương.

Bài 22 trang 47 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Giải các bất phương trình và màn biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) 1,2x 2x + 3

Phương pháp:

Áp dụng quy tắc nhân

Khi ta nhân (hoặc chia) hai vế bất phương trình với cùng 1 số âm thì ta được bất phương trình bắt đầu ngược chiều cùng với bất phương trình ban đầu.

Lời giải:

a) 1,2x 2x + 3

⇔ 3x - 2x > 3 - 4 (chuyển vế 2x và 4, đổi vết hạng tử).

⇔ x > -1

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -1.

*

Bài 23 trang 47 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

 Giải những bất phương trình và trình diễn tập nghiệm bên trên trục số:

a) 2x - 3 > 0 ; b) 3x + 4 Bài 24 trang 47 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Giải các bất phương trình:

a) 2x - 1 > 5 ; b) 3x - 2 5

⇔ 2x > 1 + 5 (Chuyển vế cùng đổi lốt hạng tử -1)

⇔ 2x > 6

⇔ x > 3 (Chia cả nhì vế đến 2 > 0, BPT không thay đổi chiều).

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 3.

b) 3x - 2 0, BPT không thay đổi chiều).

Vậy nghiệm của bất phương trình là x Bài 25 trang 47 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Giải những bất phương trình:

*

Phương pháp:

Áp dụng: Quy tắc gửi vế với quy tắc nhân hai vế với cùng 1 số.

Xem thêm: Địa Lí 8 Bài 38 Bài Tập 3 Trang 135, Soạn Địa 8 Trang 135

Lời giải:

*

*

*

Bài 26 trang 47 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Hình vẽ sau màn trình diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Kể ba bất phương trình gồm cùng tập nghiệm).