Luyện tập 1: bài xích §3. Trường hợp bởi nhau trước tiên của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c), chương II – Tam giác, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài bác 18 19 20 21 trang 114 115 sgk toán 7 tập 1 bao hàm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần hình học gồm trong SGK toán để giúp các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 19 trang 114 sgk toán 7 tập 1

Lý thuyết

1. Vẽ tam giác biết ba cạnh

Để vẽ được (Delta ABC) lúc biết ba cạnh, độ nhiều năm mỗi cạnh phải nhỏ tuổi hơn tổng độ dài hai cạnh kia.

2. Trường hợp đều nhau cạnh – cạnh – cạnh

Nếu tía cạnh của tam giác này bằng bố cạnh của tam giác cơ thì nhị tam giác bởi nhau.

*

Nếu (Delta ABC) với (Delta A’B’C’) có:

(eginarraylAB = A’B’\AC = A’C’\BC = B’C’endarray)

Thì (Delta ABC = Delta A’B’C’,,(c.c.c))

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài bác 18 19 trăng tròn 21 trang 114 115 sgk toán 7 tập 1. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập 1

hijadobravoda.com trình làng với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài xích tập phần hình học 7 kèm bài giải đưa ra tiết bài 18 19 đôi mươi 21 trang 114 115 sgk toán 7 tập 1 của bài bác §3. Trường hợp bởi nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c) trong chương II – Tam giác cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài bác 18 19 trăng tròn 21 trang 114 115 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài xích 18 trang 114 sgk Toán 7 tập 1

Xét bài bác toán: “$Delta$ AMB cùng $Delta$ ANB bao gồm $MA = MB, na = NB$ (h.71). Chứng tỏ rằng $widehatAMN = widehatBMN$.”

1) Hãy ghi mang thiết và tóm lại của bài xích toán.

2) Hãy thu xếp bốn câu dưới đây một cách phải chăng để giải việc trên:

a) cho nên $Delta AMN = Delta BMN (c-c-c)$

b) $MN$: cạnh chung

$MA = MB$ (giả thiết)

$NA = NB$ (giả thiết)

c) Suy ra $widehatAMN = widehatBMN$ (hai góc tương ứng)

d) $Delta AMN$ với $Delta BMN$ có:

*

Bài giải:

1) GT: đến $Delta$ AMB cùng $Delta$ ANB có:

$MA = MB, na = NB$

KL: $widehatAMN = widehatBMN$.

*

2) Sắp xếp theo thư tự: d, b, a, c.

Chứng minh:

$Delta$ AMN với $Delta$ BMN có:

$MN$: cạnh chung

$MA = MB$ (giả thiết)

$NA = NB$ (giả thiết)

Do đó $Delta AMN = Delta BMN (c-c-c)$

Suy ra $widehatAMN = widehatBMN$ (hai góc tương ứng)

2. Giải bài bác 19 trang 114 sgk Toán 7 tập 1

Cho hình 72. Chứng tỏ rằng:

a) $Delta ADE = Delta BDE$.

b) $widehatDAE = widehatDBE$.

*

Bài giải:

a) Xét hai tam giác $ADE$ và $BDE$ có:

$left.eginmatrix AD = BD\ DE tầm thường \ AE = BE endmatrix ight}$

⇒ $Delta ADE = Delta BDE (c-c-c)$

b) Ta tất cả $Delta ADE = Delta BDE$ (cmt)

Suy ra $widehatDAE = widehatDBE$ (hai góc tương ứng)

3. Giải bài đôi mươi trang 115 sgk Toán 7 tập 1

Cho góc $xOy$ (h.73), Vẽ cung tròn trọng tâm $O$, cung tròn này giảm $Ox, Oy$ theo thứ tự ngơi nghỉ $A, B$ (➀) . Vẽ các cung tròn trung tâm $A$ và trung tâm $B$ có cùng cung cấp kính làm thế nào cho chúng giảm nhau ở điểm $C$ bên trong góc $xOy $(➁, ➂). Nối $O$ cùng với $C$ (➃). Minh chứng $OC$ là tia phân giác của góc $xOy$.

*

Bài giải:

Xét nhì tam giác $OBC$ cùng $OAC$, ta có:

$OA = OB$ (bằng nửa đường kính đường tròn O)

$AB = AC$ (hai đường tròn trung tâm A và trọng tâm B bao gồm cùng cung cấp kính)

Cạnh $OC$ chung

Vậy $Delta OBC = Delta OAC.$

Suy ra $widehatBOC = widehatAOC$.

Điều đó minh chứng $OC$ là tia phân giác của góc $xOy$.

4. Giải bài xích 21 trang 115 sgk Toán 7 tập 1

Cho tam giác $ABC$, cần sử dụng thước với compa, vẽ những tia phân giác của các góc $A, B, C$.

Bài giải:

*
– Vẽ tia phân giác của góc $A$.

+ Vẽ cung trong lòng $A$, cung tròn này cắt $AB, AC$ theo sản phẩm tự nghỉ ngơi $M,N$.

+ Vẽ các cung tròn trọng điểm $M$ và trọng tâm $N$ bao gồm cùng buôn bán kính làm sao để cho chúng cắt nhau sinh sống điểm I phía bên trong góc $BAC$.

+ Nối $AI$, ta được $AI$ là tia phân giác của góc $A$.

Xem thêm: Good Boy Nghĩa Là Gì - Khác Nhau Giữa Good Boy Và Fuck Boy

– tương tự cho giải pháp vẽ tia phân giác của những góc $B,C$.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 7 cùng với giải bài 18 19 trăng tròn 21 trang 114 115 sgk toán 7 tập 1!