Số cân nặng (tính bằng kilôgam) của (120) em của một trường mẫu mã giáo ở thành phố A được đánh dấu trong bảng (27):

 

*

Hãy tính số trung bình cùng (có thể sử dụng máy tình quăng quật túi).

Bạn đang xem: Bài 19 trang 22 sgk toán 7 tập 2


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- Lập bảng tần số.

- tra cứu số trung bình cùng theo công thức: 

(overlineX = dfracx_1n_1+ x_2n_2+ x_3n_3+ ... + x_kn_kN)

Trong đó:

(x_1, ext x_2, ext ldots , ext x_k) là (k) giá chỉ trị khác biệt của dấu hiệu (X).

(n_1, ext n_2, ext ldots , ext n_k) là tần số tương ứng.

(N) là số những giá trị.

(overlineX) là số mức độ vừa phải của tín hiệu (X).

Xem thêm: 7 Hằng Thức Đáng Nhớ Đầy Đủ Nhất, Bảy Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ


Lời giải bỏ ra tiết

Bảng tần số về số cân nặng của (120) em của (1) trường mẫu mã giáo

*

Số trung bình cộng là 

(overlineX = dfrac2243,5120 approx 18,7 (kg) )

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.