Giải bài xích 2 : Ôn tập về so sánh hai phân số phần hoạt động thực hành trang 8, 9 sách VNEN toán lớp 5 với giải thuật dễ hiểu


Câu 1

Chơi trò nghịch “ Ghép thẻ”:

Chuẩn bị thẻ có những cặp phân số bởi nhau cho các nhóm, chẳng hạn :

*

Học sinh quan tiền sát, tìm hai thẻ ghi cặp phân số đều bằng nhau để ghép lại. Team nào tìm cùng ghép đúng sớm nhất có thể là nhóm chiến hạ cuộc.

Bạn đang xem: Bài 2 ôn tập về so sánh hai phân số

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất cơ phiên bản của phân số

- giả dụ nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng với cùng một vài tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

- Nếu phân chia hết cả tử số và chủng loại số của một phân số cho cùng một số tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số đang cho.

Lời giải đưa ra tiết:

 Em rất có thể ghép các thẻ theo cặp như sau :

(dfrac45) và (dfrac2430) ; (dfrac911) cùng (dfrac2733) ; (dfrac742) cùng (dfrac16) ; (dfrac1854) với (dfrac13)


Câu 2

Thảo luận nhằm điền vết (>, =, dfrac14;,,) (dfrac513 = dfrac513)

b) +) Ta tất cả : (dfrac23 = dfrac2 imes 23 imes 2 = dfrac46) . Vì (dfrac56 > dfrac46) bắt buộc (dfrac56 > dfrac23;,,)

+) Ta tất cả : (dfrac34 = dfrac3 imes 134 imes 13 = dfrac3952) ; (dfrac513 = dfrac5 imes 413 imes 4 = dfrac2052)

Vì (dfrac3952 > dfrac2052) đề nghị (dfrac34 > dfrac513;,,)

+) (dfrac25 = dfrac2 imes 44 imes 4 = dfrac820) . Do (dfrac820 = dfrac820) cần (dfrac820 = dfrac25).


Câu 3

a) đàm luận nội dung buộc phải điền tiếp vào khu vực chấm với nghe thầy/cô giáo giải đáp :

1. Trong nhị phân số cùng chủng loại số:

- Phân số có tử số nhỏ hơn thì ………

- Phân số có tử số lớn hơn nữa thì ……….

- giả dụ tử số đều nhau thì nhì phân số đó ……….

2. Muốn đối chiếu hai phân số khác chủng loại số, ta …….. Chủng loại số nhì phân số kia rồi so sánh những ….. Của chúng.

Ví dụ : ....

Nói cho chính mình biết cách so sánh hai phân số khác chủng loại só và lựa chọn ví dụ minh họa.

b) bàn bạc với bạn để điền trường đoản cú “ nhỏ xíu hơn”, “lớn hơn” hoặc “bằng” vào địa điểm chấm trong số nhận xét sau cho đúng:

Nhận xét 1:

- Phân số tất cả tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó ………. 1

- Phân số gồm tử số nhỏ thêm hơn mẫu số thì phân số đó ……….. 1

- Phân số gồm tử số bởi mẫu số thì phân số đó ……….. 1

Ví dụ : (dfrac47 1;,,dfrac4545 = 1.)

Nhận xét 2 : Trong hai phân số có cùng tử số :

- Phân số bao gồm mẫu số nhỏ thêm hơn thì …………

- Phân số bao gồm mẫu số lớn hơn thế thì ………..

Ví dụ : ….

Phương pháp giải:

Xem lại cách đối chiếu hai phân số gồm cùng chủng loại số hoặc tất cả cùng tử số, cách so sánh hai phân số khác mẫu mã số vẫn học nghỉ ngơi lớp 4.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 1. Trong nhị phân số cùng mẫu số:

- Phân số bao gồm tử số bé thêm hơn thì bé nhỏ hơn.

- Phân số gồm tử số lớn hơn nữa thì lớn hơn.

- trường hợp tử số đều bằng nhau thì nhì phân số đó bằng nhau.

2. Muốn so sánh hai phân số khác chủng loại số, ta quy đồng mẫu mã số hai phân số đó rồi đối chiếu các tử số của chúng.

*) lấy một ví dụ minh họa về đối chiếu hai phân số bao gồm cùng tử số :

So sánh nhị phân số : (dfrac45) và (dfrac58).

Ta bao gồm : (dfrac45 = dfrac4 imes 85 imes 8 = dfrac3240) ; (dfrac58 = dfrac5 imes 58 imes 5 = dfrac2540)

Vì (dfrac3240 > dfrac2040) bắt buộc (dfrac45 > dfrac58.)

b) Nhận xét 1:

- Phân số tất cả tử số to hơn mẫu số thì phân số đó lớn rộng 1.

- Phân số gồm tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé thêm hơn 1.

- Phân số gồm tử số bởi mẫu số thì phân số đó bởi 1.

Nhận xét 2 : Trong nhị phân số tất cả cùng tử số :

- Phân số có mẫu số nhỏ hơn thì bự hơn.

- Phân số tất cả mẫu số to hơn thì bé hơn.

*) ví dụ minh họa về so sánh hai phân số gồm cùng tử số :

Điền vệt (>, =, dfrac29,); (dfrac518 dfrac35123)


Câu 4

Điền dấu thích hợp () vào địa điểm chấm :

a) (dfrac310...dfrac710;,, dfrac58...dfrac38;,, dfrac2531...dfrac1931)

b) (dfrac78...dfrac56; ,,dfrac25...dfrac37; ,,dfrac14...dfrac16)

c) (dfrac25...1;,, dfrac76...1;, ,dfrac2121...1)

d) (dfrac76...dfrac74;,, , dfrac1217...dfrac1213;, ,,dfrac23...dfrac25)

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đối chiếu hai phân số tất cả cùng mẫu số hoặc bao gồm cùng tử số, cách so sánh hai phân số khác mẫu số, cách so sánh phân số với (1).

Lời giải đưa ra tiết:

a) (dfrac310 dfrac38;,, dfrac2531 > dfrac1931)

b) Ta gồm :

+) (dfrac78 = dfrac7 imes 38 imes 3 = dfrac2124) ; (dfrac56 = dfrac5 imes 46 imes 4 = dfrac2024)

Vì (dfrac2124 > dfrac2024) đề nghị (dfrac78 > dfrac56;)

+) (dfrac25 = dfrac2 imes 75 imes 7 = dfrac1435) ; (dfrac37 = dfrac3 imes 57 imes 5 = dfrac1535)

Vì (dfrac1435 dfrac16) (vì (4 dfrac56; ,,dfrac25 dfrac16)

c) (dfrac25 1;, ,dfrac2121 = 1)

d) (dfrac76 dfrac25)


Câu 5

a) Viết các phân số (dfrac23;,dfrac37;,dfrac59) theo thứ tự từ bé nhỏ đến béo ;

b) Viết những phân số (dfrac518;dfrac43;dfrac56) theo sản phẩm công nghệ tự từ phệ đến bé.

Xem thêm: Gọi Tên Và Phân Loại Các Chất Có Cthh Sau: Fe2O3, Fe3O4 Đọc Là Gì ?

Phương pháp giải:

So sánh những phân số đã mang lại rồi bố trí theo thiết bị tự từ bé nhỏ đến phệ hoặc từ phệ đến bé.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) chọn MSC là (63). Quy đồng mẫu số những phân số ta có :

(dfrac23 = dfrac2 imes 213 imes 21 = dfrac4263); (dfrac37 = dfrac3 imes 97 imes 9 = dfrac2763); (dfrac59 = dfrac5 imes 79 imes 7 = dfrac3563)

Vì (dfrac2763 dfrac1518 > dfrac518) đề nghị (dfrac43,, > ,,dfrac56,, > ,,dfrac518.)

Vậy các phân số đã mang đến viết theo thiết bị tự từ khủng đến bé bỏng là : (dfrac43,,;,,,dfrac56,,;,,,dfrac518.)