Chương II: Số Nguyên – Số Học Lớp 6 – Tập 1

Bài 2: Tập Hợp Các Số Nguyên

Nội dung bài 2 tập hợp các số nguyên chương II số nguyên số học lớp 6 tập 1. Qua nội dung bài học giúp các bạn hiểu được tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên dương, số 0 và số nguyên âm. Tìm được số đối của một số nguyờn. Về kỷ năng biết vận dụng các số vào việc biểu diễn các đại lượng trong thực tế.

Bạn đang xem: Bài 2 tập hợp các số nguyên

1. Số nguyên

– Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương (đôi khi còn viết +1, +2, +3,… nhưng dấu “+” thường được bỏ đi).

– Các số -1, -2, -3,… là các số nguyên âm.

– Tập hợp: {…; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;…} gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên. Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z.

Chú ý:

– Số 0 không phải là số nguyên âm và cũng không phải là số nguyên dương.

– Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a.

Nhận xét: Số nguyên thường được sử dụng để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau, như:

+ Nhiệt độ dưới \(0^0C\)

+ Độ cao dưới mực nước biển

+ Số tiền nợ

+ Độ cận thị

+ Thời gian trước Công Nguyên

Ngược nhau:

+ Nhiệt độ trên \(0^0C\)

+ Độ cao trên mực nước biển

+ Số tiền có

+ Độ viễn thị

+ Thời gian sau Công Nguyên

Câu hỏi 1 bài 2 trang 69 sgk số học lớp 6 tập 1: Đọc các số biểu thị các điểm C, D, E trong hình 38.

*

Hình 38

Trả lời:

– Số biểu thị điểm C là số +4

– Số biểu thị điểm D là số -1

– Số biểu thị điểm E là số -4

Câu hỏi 2 bài 2 trang 70 sgk số học lớp 6 tập 1: Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí A trên cây cột cách mặt đất 2m (hình 39). Ban ngày chú ốc sên bò lên được 3m. Đêm đó chú ta mệt quá “ngủ quên” nên bị “tuột” xuống dưới:

*

Hình 39

a. 2m;

b. 4m.

Hỏi sáng hôm sau chú ốc sên cách A bao nhiêu mét trong mỗi trường hợp a), b)?

Trả lời:

– Trường hợp a: Chú bị tuột xuống dưới 2m ⇒ Chú vấn nằm cao hơn A

Suy ra sáng hôm sau chú cách A: 3 – 2 = 1m và cách mặt đất 1+ 2 = 3m

– Trường hợp b: Chú bị tuột xuống dưới 4m ⇒ chú nằm dưới điểm A

Suy ra sáng hôm sau chú cách A: 4 – 3 = 1m và cách mặt đất 2 – 1 = 1m

Câu hỏi 3 bài 2 trang 70 sgk số học lớp 6 tập 1:

a. Ta có nhận xét gì về kết quả của câu hỏi 2 trên đây?

b. Nếu coi A là điểm gốc và các vị trí phía trên điểm A được biểu thị bằng số dương (mét) và các vị trí nằm phía dưới A được biểu thị bằng số âm (mét) thì các đáp số của câu hỏi 2 bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Câu a: Kết quả của câu hỏi 2 ở cả hai trường hợp là bằng nhau

Câu b: Nếu coi A là điểm gốc thì đáp số của câu hỏi 2 là:

– Trường hợp a là 1 m

– Trường hợp b là -1m

2. Số đối

Trên trục số các điểm 1 và -1, 2 và -2, 3 và -3,… cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của điểm 0. Ta nói các số 1 và -1, 2 và -2, 3 và -3,… là các số đối nhau, 1 là số đối của -1, -1 là số đối của 1, 2 là số đối của -2, -2 là số đối của 2,… Trường hợp đặc biệt: số đối của 0 là 0.

Câu hỏi 4 bài 2 trang 70 sgk số học lớp 6 tập 1: Tìm đối số của mỗi số sau: 7; – 3.

Trả lời:

– Số đối của số 7 là số -7

– Số đối của số -3 là số 3

Bài Tập & Giải Bài Tập SGK Bài 2 Tập Hợp Các Số Nguyên

Hướng dẫn giải bài tập sgk bài 2 tập hợp các số nguyên chương 2 số học lớp 6 tập 1. Giúp các bạn hiểu được tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên dương, số 0 và số nguyên âm.

Bài Tập 6 Trang 70 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?

-4 ∈ N, 4 ∈ N, 0 ∈ Z, 5 ∈ N, -1 ∈ N, 1 ∈ N.

Bài Tập 7 Trang 70 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143 m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu “+” và dấu “-” biểu thị điều gì?

Bài Tập 8 Trang 70 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1

Điền đầy đủ các câu sau:

a. Nếu \(\)\(-5^0C\) biểu diễn 5 độ dưới \(0^0C\) thì \(+5^0C\) biểu diễn….

b. Nếu -65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65m dưới mực nước biển thì +3143m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng ) là….

c. Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng, thì 20000 đồng biểu diễn….

Bài Tập 9 Trang 71 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1

Tìm số đối của +2, 5, -6, -1, -18.

Bài Tập 10 Trang 71 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1

Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M về phía Tây 3km, ta quy ước “Điểm A được biểu thị là -3km”. Tìm số biểu diễn các điểm B,C.

*

Hình 40

Trên là lý thuyết và giải bài tập sgk bài 2 tập hợp các số nguyên chương 2 số học lớp 6 tập 1. Qua bài học, các bạn có thể dùng số nguyên để nói về các đại lượng có hai hướng ngược nhau.

Xem thêm: Giải Bài 17 Trang 77 Sgk Toán 9 Tập 1 7 Trang 77 Sgk Toán 9 Tập 1


Các bạn đang xem Bài 2: Tập Hợp Các Số Nguyên thuộc Chương II: Số Nguyên tại Số Học Lớp 6 Tập 1 môn Toán Học Lớp 6 của hijadobravoda.com. Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.