Số hữu tỉ là số rất có thể viết bên dưới dạng (dfracab) với (a, b ∈ mathbb Z, b e 0) và được kí hiệu là (mathbb Q).
Bạn đang xem: Bài 2 trang 5 sgk toán 7 tập 1

Lời giải đưa ra tiết

Số nguyên (a) luôn viết được dưới dạng (dfraccd) ((c,d in Z;,,d e 0)) cho nên (a) là số hữu tỉ.

Ví dụ:

(egingathered 3 = frac31 = frac - 3 - 1 = frac62 hfill \ - 2 = frac - 21 = frac - 42 hfill \ endgathered )

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Cách Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Toán 11 Hàm Số Lượng Giác Tìm Tập Xác Định

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.