Câu 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 2. Có 13 xe bé dại chở được 46 800 kilogam hàng với 17 xe lớn chở được 71 400 kilogam hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được từng nào ki- lô-gam hàng?

1. Tính (theo mẫu)

Mẫu: 240 : 40 = 240 : (10×4)

= 240 : 10 : 4

= 24 : 4

= 6

a) 72000 : 600 = …………………

= …………………

= …………………

b) 560 : 70 = …………………

= …………………

= …………………

= …………………

c) 65000 : 500 = …………………

= …………………

= …………………

2. Có 13 xe nhỏ chở được 46 800 kg hàng cùng 17 xe lớn chở được 71 400 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiê ki- lô-gam hàng?

3. Tính quý hiếm của biểu thức

a) (5876 + 37124) : 200 = …………………

= …………………

b) 76327 – 91000 : 700 + 2000 = …………………

= …………………

= …………………

*

1.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 82 vở bài tập toán lớp 4

a) 72000 : 600 = 72000 : 100 : 6Quảng cáo

= 720 : 6

= 120

b)560 : 70 = 560 : (10 × 7)

= 560 : 10 : 7

= 56 : 7

= 8

c) 65000 : 500 = 65000 : 100 : 5

= 650 : 5

= 130

2.

*

Bài giải

Số xe khủng và xe nhỏ có là:

17 + 13 = 30 (xe)

Trung bình số ki – lô – gam sản phẩm một xe cộ chở được là:

(46800 + 71400) : 30 = 3940 (kg)

Đáp số: 3940 (kg)

3.

a) (5876 + 37124) : 200 = 83 000 : 200

= 415

b) 76327 – 91000 : 700 + 2000 = 76372 – 130 + 2000

= 76242 + 2000

= 78 242


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 1, 2, 3 trang 78 vở bài bác tập Toán lớp 4 tập 1: bài xích 67. Phân tách cho số gồm một chữ số
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3, 4 trang 85 vở bài xích tập Toán lớp 4 tập 1: bài xích 74. Luyện tập
Mục lục môn Toán 4 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 4


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Kể lại bài bác Sầu riêng rẽ theo lời của em, Sầu riêng rẽ là một số loại trái cây quý của miền Nam. Hương vị của sầu riêng...
- nhắc lại bài bác Sầu riêng theo lời của em. Sầu riêng biệt là một số loại trái cây quý của miền Nam. Mùi vị của...
Ngữ pháp Unit 12 Anh lớp 4 bắt đầu tập 2, Khi ước ao hỏi ai đó làm nghề nghiệp gì bọn họ dùng cấu trúc...
Unit 12: What does your father do? - Ngữ pháp Unit 12 SGK giờ Anh lớp 4 mới tập 2. Khi ao ước hỏi ai...
Bài 1,2,3,4 ngày tiết 121 trang 131 sgk Toán 4, bài xích 1,2 Tính bài 3 kiếm tìm x bài bác 4: Tính bằng cách thuận tiện thể nhất...
Bài 1,2 Tính bài bác 3 tìm kiếm x bài xích 4: Tính bằng cách thuận luôn thể nhất bài bác 5 tính số phần môn học Toán và...
Câu 1 trang 31 VBT Địa lớp 4: Đồng bằng phía bắc là vựa lúa béo thứ mấy nước ta?
Câu 1 trang 31 Vở bài xích tập Địa lí 4. - to thứ ba.. Bài xích 13. Vận động sản xuất của tín đồ dân...
Chính tả – Tuần 7 trang 44 Vở bài xích tập (SBT) giờ Việt 4 tập 1: Tìm đa số chữ bị vứt trống nhằm hoàn...

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2, Mục Lục Giải Sbt Tiếng Anh 6 Sách Mới


1. Tìm đầy đủ chữ bị quăng quật trống để hoàn hảo các đoạn văn dưới đây. Bao gồm tả - Tuần 7 trang 44 Vở bài...